Sertifiseringer, godkjenninger og ISO standarder

TESS as (Den gang TESS Engros as) ble første gang sertifisert etter ISO-9001 standarden i 1994. Kjerneproduktene er slanger og ledningskomponenter, sveis og vern/personlig verneutstyr, med tilhørende tjenester.

TESS as har bl.a. DNV-godkjente sveisere (NS-EN 287), NDT-personell innen penetrantprøving (NS-EN 473), sveiseprosedyregodkjennelser (NS-EN ISO 15614-1), samt typegodkjente stålslanger. I 2009 ble også firmaets sveiseaktiviteter (NS-EN ISO 3834-2) sertifisert.

Miljøstyringssystemet (ISO-14001) ble første gang sertifisert i 2009. Systemet dekker også kravene i Internkontrollforskriften med tilhørende forskrifter.

Kvalitetssikringssertifikat ISO-9001:2015

Miljøstyringsssertifikat ISO 14001:2015

Miljøstyringsssertifikat OHSAS 18001:2007

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø ISO 45001:2018

MED-D Sertifikat: Avtale om montering av typegodkjente slanger som skal rattmerkes

Miljøfyrtårn

Kvalifikasjonsordninger

TESS er godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningene Achilles (oljeindustrien), TransQ (transportselskaper), StartBANK (bygg- og anleggsindustrien), UNCE (energiforsyning) og EPIM