Kvalitet og bærekraft

TESS as (den gang TESS Engros as) ble første gang sertifisert etter ISO-9001 standarden i 1994. Kjerneproduktene er slanger og ledningskomponenter, sveis og vern/personlig verneutstyr, med tilhørende tjenester.

TESS as har bl.a. DNV-godkjente sveisere (NS-EN 287), NDT-personell innen penetrantprøving (NS-EN 473), sveiseprosedyregodkjennelser (NS-EN ISO 15614-1), samt typegodkjente stålslanger. I 2009 ble også firmaets sveiseaktiviteter (NS-EN ISO 3834-2) sertifisert.

Miljøstyringssystemet (ISO-14001) ble første gang sertifisert i 2009. Systemet dekker også kravene i Internkontrollforskriften med tilhørende forskrifter.


Verdiskapning for våre kunder og lokalsamfunnet har vært fokus siden oppstarten for over 50 år siden. Målet er å fortsatt være i front og skape verdier i en tid med store endringer. Vårt fokus på bærekraftig utvikling, innovasjon, miljø og kvalitet – skal gjøre våre kunder trygge i valget av TESS som leverandør.

Kvalitetssikringssertifikat ISO-9001:2015

Miljøstyringsssertifikat ISO 14001:2015

MED-D Sertifikat: Avtale om montering av typegodkjente slanger som skal rattmerkes

Miljøfyrtårn

Kvalifikasjonsordninger

TESS er godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningene Achilles (oljeindustrien), TRANSQ (transportselskaper), StartBANK (bygg- og anleggsindustrien), UNCE (energiforsyning) og MAGNET.