Nyheter

Største prosjektavtalen i TESS

Norway Royal Salmon har utviklet et nedsenkbart oppdrettsanlegg til havs, som er dimensjonert for værharde områder og gir laksen mulighet til å være i åpent hav. TESS har utviklet systemet og leverer merdeslanger, rør, kabler, oppdriftselementer og tilbehør til det rekordstore prosjektet.

Prosjektet hadde sitt opphav høsten 2015, hvor Norway Royal Salmon (NRS) etablerte et samarbeid med designere og ingeniører i Aker Solutions. Over 60 ulike konsepter ble utviklet i løpet av de neste månedene, basert på funksjonelle krav fra NRS. I mars 2016 ble dagens løsning valgt og utviklingstillatelser ble sendt til Fiskeridirektoratet. Nøyaktig to år etter mottok NRS tilsagn fra Fiskeridirektoratet om åtte utviklingstillatelser. Direktoratet krever at prosjektet skal dokumenteres metodisk, slik at kunnskapen kan deles og være tilgjengelig for næringen.

NRS sendte ut informasjon til 90 potensielle leverandører og gjennomførte møter med 30 av disse på kort tid, inklusive TESS. Prosjektansvaret har ligger forankret hos innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen og divisjonsleder for slanger, Lars-Otto Fredriksen siden høsten 2018. Sammen har de stått for det kommersielle og tekniske ansvaret i prosjektet. – Vi gjennomførte vårt første møte med NRS og Aker Solutions under Industriens Motemesse i september 2018, forteller Lars-Otto Fredriksen i TESS.  

Før sommeren 2019 leverer TESS en engineerings rapport med forslag og anbefalninger til løsninger. Etter sommeren begynner møteaktiviteten å sette fart, og frem mot slutten av oktober samme år hadde TESS, NRS og Aker ukentlige møter, hvor detaljene i kontrakten ble gjennomgått og sikret.

11. november signerte TESS avtalen med NRS om levering av merdeslanger, rør, kabler og tilbehør til prosjektet – tidenes største enkeltavtale i TESS. Samme måned ble det besluttet å plassere Arctic Offshore Farming på Fellesholmen utenfor Kvaløya i Troms. 

Kritiske komponenter
Merdeslangene som leveres og monteres består av teknisk integrerte slanger, rør og kabler som skal transportere fôr, luft, strøm og fiberoptiske signaler fra fôrflåten til merdene. I tillegg skal en robust slange transportere død fisk og rester fra fôr tilbake til fôrflåten.

Oppdrettsanlegget er nedsenkbart og designet for å stå i åpent hav, dette medfører at man i stor grad unngår bl.a lakselus. Industriprosjektet vil bidra til bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring og bidra til FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt.

Anlegget består av to individuelt forankrede merder med diameter på 77 meter og plass til 3000 tonn fisk i hver, samt en fórflåte. Merdene og fôrflåten ligger i en triangelform med avstand på 230 meter fra hverandre. Merdeslangene er 300 meter og ligger i bueform 20 meter under havflaten.  I tillegg ligger en trippelkabel på 450 meter mellom merdene. Alle slange- og kabelløsninger er nedsenket med forankring i havbunnen og har flytere som gjør at ønsket dybde beholdes. Denne innovasjonsteknologien krever nøyaktige utregninger, kvalitetsprodukter, og kanskje viktigst av alt – relevant erfaring.


– Det som er vår innovasjon er å bruke kjent teknologi i nye applikasjoner. Merdeslangene er kritiske komponenter i anlegget og det er mange viktige faktorer som avgjør at de skal fungere. TESS sin lange erfaring innen Olje & Gass og Havbruk gjør at vi med trygghet kan velge løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet, sier Fredriksen. 

Reiste mannsterke nordover
Monteringsteamet besto av Tommy Thorvaldsen, Rune Søhus, Christoffer Soot, Geir Magne Nesset, Christian Ørpen Thorstensen, Trond Sørensen, Geir Solberg og Magnus Jølberg.

Rett etter siste 17. mai-pølsa var inntatt, reiste det første teamet oppover til Fellesholmen 18. mai. Alt av slanger, kabler og verktøy var sendt opp på forhånd, og planen var grundig gjennomgått. 2-ukers intervaller i seks uker med 12 timers lange arbeidsdager lå foran teamet, inklusive lørdagene. Teamene ble aldri bortskjemt med sommervarme dager, men ei heller testet av de ville naturkreftene som nord kan by på. Allikevel svingte værforholdene slik at bekledningen varierte mellom ett lag og tre lag tøy opptil flere ganger om dagen.

Leverer i tide
I skrivende stund holder TESS schedule på leveransen og leverer systemene sine iht avtalen. Korona situasjonen i verden har gitt noen utfordringer, men hyppig dialog med alle parter har ført til at dette tross alt har gått meget bra.

– Det har gått bortimot smertefritt. Monteringsteamet har stått på iherdig og i tillegg vært veldig heldige med været, så vi er i god rute, forteller Fredriksen

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lars-Otto Fredriksen, tlf: 32 84 40 21 eller Jan Dyre Hansen, tlf: 32 84 40 04

Millioner til barn og ungdom

Tirsdag 6. oktober ble 28 forventningsfulle representanter invitert til TESS-huset på Vitbank i Lier for å motta tildelingsdiplomene fra Stiftelsen Erik Jølberg. Stiftelsen støtter allmennyttige formål for barn og ungdom innen Lier kommune og delte i fjor ut 1,5 millioner kroner fordelt mellom 18 lokale mottakere. I år oversteg beløpet fire millioner, som blir overført umiddelbart på konto til vinnerne.

Glade vinnere
Erik Jølberg startet med å presentere seg selv og Stiftelsens viktigste formål under sin velkomsttale. Representantene ble ropt opp én etter én for å motta diplomene med tildelt beløp. I tillegg til de oppmøtte ble noen søkere satt på venteliste med krav om at visse betingelser skulle oppfylles før støtten blir utlevert. Fra styret og utvelgelseskomiteen deltok også Line Roll-Lund, Knut Jølberg, Siv Rosøy og Øystein Tronvik. (Bildet nedenfor).

Vinnerne ble:
Gullaug Speidergruppe, Barnas Aktivitetslag, Bratomvegen 719 borettslag nr. 11 og Tranby barnehage, Høvik og Lier Skolekorps, Lier Bygdetun, Lier IL E-sport, Lier IL Håndball, Lier IL Håndball – Skadeforebygging, Lier Kommune, Lier Motorsportklubb, Lions Club Lier, Nøste Velforening, Regnbuen Barnehage, Reistad IL, Sjåstad samfunnshus, Skikongens, Thorleif Haugs venner, St. Hallvardlekene, SVIL og Lier IL, SVIL Ryttergruppe avd. barn og ungdom, Sylling IF, Tranby Speidergruppe NSF, Tranby Turn, Ungdomshuset V2, Vitbank og Moserud Velforening, Sjåstad klubben, Breililøypas venner og Lier Volleyballklubb.

 

Her er noen av innleggene fra vinnerne etter utdelingen:

Artikkel fra Lier IL

Fjerner vann og forurensing

TESS Øst har utvidet sin serviceportefølje og tilbyr nå fjerning av uønsket fukt og partikler fra hydraulikkolje.

TESS tilbyr et bredt sortiment av servicetilbud, som er periodisk vedlikehold, sertifisering, reparasjon, validering og sikkerhetstesting. Det siste tilskuddet i serviceporteføljen er fjerning av vann og smuss i hydraulikkolje. TESS benytter en oljeslynge som sentrifugerer ut vann og forurensing fra hydraulikkoljen.

Oljeslyngen er designet for bruk i små til mellomstore oljesystemer, spesielt der det brukes væsker med høy viskositet.

Fare for frost og rust
Et stort problem med hydraulikk er at vannet i oljen danner rust i ventilene og svekker smøringen. I tillegg er det stor fare for at vannmettet olje fryser på vinterstid og skaper frostsprengning i ventiler, filter og slanger.

Ny olje levert fra oljeselskapene kan inneholde opp mot 75 prosent vannmetning. Temperaturen er også en viktig faktor for behandlingen av oljen.

– Jo varmere oljen er, jo bedre holder den på vannet. Derfor må vannet sentrifugeres ut av oljen, forklarer teknisk leder i TESS Service, Ronny Wedding.

TESS sentrifugerer vanninnholdet i oljen ned til ca. 45-50

 

prosent, slik at maskinen og delene yter bedre og eliminerer faren for frost og rust.

Forurensing i systemet
Det meste av forurensingen genereres i selve systemet ved slitasje eller rustdannelser i forbindelse med fuktighet og gammel olje.

Via måleinstrumenter kan TESS nøyaktig se innholdet av vann og raskt preventere potensielle skader på maskiner, rør og ventiler.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

Ronny Wedding
Mob: +47 95 86 27 14
E-post: [email protected]

Frode Eriksen
Mob: +47 46 44 66 46
E-post: [email protected]

5 millioner til barn og unge i Lier

Stiftelsen Erik Jølberg gjentar suksessen fra 2019 og deler ut støtte til Lier kommunes barn og unge.

Støtten gis til aktiviteter for barn og ungdom innen Lier kommunes grenser, primært Lierbyen og tilstøtende områder. Støtte kan også ytes til utdannelse i industriell markedsføring samt erverv eller oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål. Rammen på premiene ligger på hele fem millioner kroner.

I tillegg deler stiftelsen ut en pris på 100.000 kroner for fremragende arbeid i og for TESS.

 

- Et fantastisk bidrag

Midlene som ble delt ut av Stiftelsen Erik Jølberg i 2019 har kommet godt med for Lier IL. Til sammen mottok idrettslaget 557.700,- fra Stiftelsen.

Daglig leder Ole Jørgen Flott forteller om en ny giv i flere avdelinger i Lier IL og at midlene har betydd mye for idrettslaget. – Et fantastisk bidrag for vårt idrettslag som har blitt brukt til både nye og eksisterende anlegg, og mange nye aktiviteter.

Her er en liten oppsummering hvem pengene har gått til:

Lier IL/Sjåstad/Vestre Lier IL, 350.000,-
Utvidelse av snøproduksjonsanlegget ved Martinsløkka og området rundt.

Lier IL e-sport, 100.000,-
Etablert e-sport miljø, utstyr.

Lier IL fotball, 100.000,-
Kunstgressbane Lierskogen. Delfinansiering av bygging av ny kunstgressbane, uten gummi. Åpnet høsten 2019

Lier IL håndball, 7.700,-
Kurs om skadeforebygging. Vi har jobbet med skadeforebygging og styrketrening. I sesongen 2019 til vinter 2020 hadde vi hver onsdag en personlig trener for jenter 2003 og 2004.