Nyheter

5 millioner til barn og unge i Lier

Stiftelsen Erik Jølberg gjentar suksessen fra 2019 og deler ut støtte til Lier kommunes barn og unge.

Støtten gis til aktiviteter for barn og ungdom innen Lier kommunes grenser, primært Lierbyen og tilstøtende områder. Støtte kan også ytes til utdannelse i industriell markedsføring samt erverv eller oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål. Rammen på premiene ligger på hele fem millioner kroner.

I tillegg deler stiftelsen ut en pris på 100.000 kroner for fremragende arbeid i og for TESS.

 

- Et fantastisk bidrag

Midlene som ble delt ut av Stiftelsen Erik Jølberg i 2019 har kommet godt med for Lier IL. Til sammen mottok idrettslaget 557.700,- fra Stiftelsen.

Daglig leder Ole Jørgen Flott forteller om en ny giv i flere avdelinger i Lier IL og at midlene har betydd mye for idrettslaget. – Et fantastisk bidrag for vårt idrettslag som har blitt brukt til både nye og eksisterende anlegg, og mange nye aktiviteter.

Her er en liten oppsummering hvem pengene har gått til:

Lier IL/Sjåstad/Vestre Lier IL, 350.000,-
Utvidelse av snøproduksjonsanlegget ved Martinsløkka og området rundt.

Lier IL e-sport, 100.000,-
Etablert e-sport miljø, utstyr.

Lier IL fotball, 100.000,-
Kunstgressbane Lierskogen. Delfinansiering av bygging av ny kunstgressbane, uten gummi. Åpnet høsten 2019

Lier IL håndball, 7.700,-
Kurs om skadeforebygging. Vi har jobbet med skadeforebygging og styrketrening. I sesongen 2019 til vinter 2020 hadde vi hver onsdag en personlig trener for jenter 2003 og 2004.

Bremnes Seashore valgte TESS

Bremnes Seashore og TESS har et godt og fruktbart kundeforhold. I februar 2019 inngikk selskapene en rammeavtale om forbruksmateriell som omfatter blant annet arbeidsklær, verneutstyr og verktøy. Vi tok en kort prat med innkjøpsleder digitalisering Mikael Søgaard og HMS-sjef Silje Kathrine Alvsvåg hos Bremnes Seashore for å høre om deres erfaring med TESS.

Hvorfor valgte dere TESS?

Mikael:– TESS hadde en proaktiv tilnærming som vi satt pris på, og vi fikk et godt kommersielt tilbud. I tillegg har de lokasjoner i nærheten av våre avdelinger som Tau og Hardanger, så alle ting lå til rette for et godt samarbeid.

Silje: – Vi fikk egentlig servert TESS på et fat, da avtalen ble forankret hos innkjøpsavdelingen. TESS har også tidligere levert klær og utstyr til våre avdelinger som er tråd med våre ønsker og behov.

Har dere vært fornøyde med servicen og produktene fra TESS?

Mikael: – Så absolutt. Siden september har vi hatt over 1400 transaksjoner, og i nærmere 80 prosent av tilfellene går ordrene digitalt og direkte. I de tilfellene det har dukket opp problemstillinger, har TESS vært raske på ballen og løsningsorienterte.

Silje: – Ja, det har vi. Tilbakemeldingene fra avdelingene er positive. Det som har vært av klager er raskt håndtert. I tillegg er servicesentrene til TESS i nærhet til våre lokasjoner, som gjør at varene blir hurtig levert. Både Søgaard og Alvsvåg har hatt tett dialog med Njål Tvedt, som til daglig er KAM i Hav-bruk og Fiskeri-segmentet i TESS. Begge er fulle av lovord om sin kontaktperson.

– Jeg har hatt god kontakt med Njål siden starten av samarbeidet, og han er på ballen for å løse problemer når de oppstår. Som eksempel nå i korona-tiden har vi vært sterkt avhengige av munnbind og annet smittevernsutstyr for å holde produksjonen i gang, har Njål og TESS stått på og vært en viktig støttespiller for å innhente disse produktene i en sårbar tid, forteller Søgaard.

– Njål og de vi har hatt kontakt med fra TESS er raske til å finne løsninger og gir seg ikke før jobben er gjort, supplerer Alvsvåg.

Bremnes Seashore og TESS har et godt og fruktbart kundeforhold. I februar 2019 inngikk selskapene en rammeavtale om forbruksmateriell som omfatter blant annet arbeidsklær, verneutstyr og verktøy. Vi tok en kort prat med innkjøpsleder digitalisering Mikael Søgaard og HMS-sjef Silje Kathrine Alvsvåg hos Bremnes Seashore for å høre om deres erfaring med TESS.

Bremnes Seashore er blant verdens ledende leverandører av oppdrettslaks, med over 80 års erfaring innen virke. Selskapet driver 23 oppdrettsanlegg i ni ulike kommuner på Vestlandet.

TESS takker for tillitten og ser frem til et fortsatt givende og godt kundeforhold med Bremnes Seahore.

Fagansvarlig: Njål Tvedt, 902 57 299, [email protected]

Subsea Valley 10 år

– Vi skulle danne en supernæringsklynge, og det greide vi

Det er 10 år siden Subsea Valley ble etablert. Næringsklyngen har tilført bransjen kunnskap, innovasjon og blitt en møteplass for fagfolk.

24. juni 2010 ble Subsea Valley-klyngen formelt etablert. Klyngen bestod blant annet av FMC Technologies, Aker Solutions, BI Drammen og TESS. Initiativet ble i stor grad tatt av TESS-gründer Erik Jølberg, i samarbeid med BI-leder Trond Østgaard og teknisk direktør i TESS, Ansgar Karlsen. Etter å ha lest en artikkel av Torger Reve om Kongsberg som Subsea-hovedstad, påpekte Jølberg at det var mer aktivitet på aksen fra Notodden til Oslo – og Subsea Valley-frøet var sådd.

– Vi så muligheten og behovet for å samle hele bransjen for å gjøre noe i fellesskap som alle medlemmene kunne ha nytte av. Stikkordet ble å skape gode møteplasser for bransjen, forteller Erik Jølberg.

I en tidlige fase ble visjonen om å utvikle seg til en "global kunnskapssentral", beholde verdensledende kompetanse og samtidig stimulere videre utvikling i bransjen. Styremøtene ble holdt fredag ettermiddag kl.14.00 da passet det for alle og vetorett sørget for ønskede diskusjoner og utvikling.

Geografisk er klyngen plassert ved Fornebu, Sandvika, Asker, Tranby, Drammen, Hokksund, Kongsberg og Notodden – alle innenfor en strekning på 75 km. Medlemmene representerer mer enn 70 prosent av verdens undervannsteknologi.

Flere tiltak ble raskt iverksatt, som i januar 2011 hvor Universitetet i Buskerud etablerte et subsea-program, med flere FMC-ansatte som foredragsholdere.

Med myndighetene på laget
For å forbedre kommunikasjonen mellom verdensledende kunder og lokale leverandører ble raske møter kalt "SpeedMatch" opprettet. Møtene varte i 15 minutter slik at leverandører og produsenter kunne møtes og diskutere produkter, løsninger, behov og utfordringer.

Myndighetene var positive til Subsea Valley og støttet klyngen på alle mulige måter med gode råd, og både ministre og fagansvarlige stilte velvillig opp på medlemsmøter og årlige konferanser.

– Det å ha et godt forhold til myndighetene er utrolig viktig. Da skaper vi en fortsatt bærekraftig næringsklynge som vil skaffe enormt med inntekter til landet vårt.

Jølberg og styrets doktriner er fortsatt dagsaktuelle.

I 2019 endret Subsea Valley navnet til Energy Valley, først og fremst for å signalisere de mange nye forretningsmuligheter for medlemmene.

– Vi skulle danne en supernæringsklynge, og det greide vi, sier en stolt Jølberg.

I løpet av 3,5 år som daglig leder kunne han vise til 3 millioner i kontantbeholdning og over 200 medlemmer. Det er meget respektable tall.

Strategier og visjoner
Allerede i 2014 satte Jølberg nye energier i fokus på sitt visjonskart. Utviklingen ble satt inn i en tidsakse som tilsier at fokuset på ny energi er over i 2025.

Hva er dine tanker om tiden etter 2025?

– Vi må videreutvikle og bruke vår undervannsteknologi på andre områder. Vi er allerede i gang med til kunnskapsoverføring til havbruk. Hva med et atomkraftverk under vann, lekkasjefritt og garantert med tilgang til nok kjølevann?

Fremtiden er full av muligheter når Norges største næringsklynge skaper verdiforslag på tvers av segmenter og landegrenser.

Les mer

Videointervju med Erik Jølberg

Takk til våre kunder

Vi i TESS ønsker å rette en genuin takk til alle kunder og ansatte for tålmodigheten og forståelsen under den pågående koronapandemien. Vi har jobbet på spreng med å opprettholde driften med bl.a skiftordninger og strenge grenser og egne innganger for de fleste team. Noen utfordringer med leveranser fra underleverandører har vi hatt, men nå er lagerholdet øket og vi er godt rustet for sommerferien og økte vedlikeholdsaktiviteter hos kundene.

Den tøffe tiden har tvunget oss til å tenke nytt raskere og framskynde den digitale utviklingen. Vi kombinerer ny teknologi med våre kjerneverdier og møter den nye hverdagen på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Som kunde av TESS skal du til enhver tid føle deg trygg på at vi yter tilfredsstillende service i alle ledd og på alle ønskede måter.

• Vi har varer på lager
• Servicegradene er meget gode (ca. 98%)
• Våre leverandører er friskmeldt og vi har store lagre
• Alle servicesentre er åpne

Smittevernregler ved fysiske kundemøter

Stadig flere ser behovet for fysiske møter igjen og TESS  imøtekommer selvfølgelig kundenes ønske. Dette fordrer at smittevernreglene samtidig overholdes.

Åpningen av samfunnet er i en avsluttende fase, og det er viktig å skape trygge rammer rundt alle aktiviteter. Både kundene og TESS-ansatte skal føle seg trygge og ivaretatt under møter og handel.

Kundeansvarlig avklarer oppfølging og besøk, slik at deltakerne er godt forberedt og møtet kan gjennomføres på en god måte.

Følgende smittevernregler overholdes:

-       Friske deltakere. Avklar at møtedeltakerne er friske og ikke har symptomer på koronasmitte

-       Unngå håndhilsning. Vær høflig og imøtekommende, men unngå å håndhilse.

-       God håndhygiene. Vask hender før og etter møtet. Ha alltid Antibac tilgjengelig

-       Hold avstand. Hold minst 1 meter avstand til møtedeltakerne ved enhver tid

Når alle tar hensyn og ivaretar smittevernreglene, kommer vi raskere tilbake til hverdagen. Alle i TESS gleder seg til å møte kundene igjen og finne gode løsninger sammen med dem.

Avtale med Bergen brannvesen

TESS Vest har inngått en rammeavtale om levering av brannvernsbekledning til Bergen kommune.

TESS Vest har vunnet to delanbud om levering av røykdykkerdrakt og røykdykkerhansker til Bergen brannvesen.

– Røykdykkerdrakten er toppmodellen fra Danske Viking Life-Saving Equipment, som har den høyeste beskyttelse mot skadelige partikler og varmegjennomslag som er å oppdrive, sier avtaleansvarlig Tore Monsen.

Røykdykkerhansker kommer fra svenske Granqvists, og er produsert i høykvalitets elgskinn. Hanskene har innebygget pustende membran som gir beskyttelse mot vann, sotpartikler og blodsmitte.

Kontraktene har en samlet verdi på om lag 3,9 millioner kroner.