Nyheter

Avtale med Bergen brannvesen

TESS Vest har inngått en rammeavtale om levering av brannvernsbekledning til Bergen kommune.

TESS Vest har vunnet to delanbud om levering av røykdykkerdrakt og røykdykkerhansker til Bergen brannvesen.

– Røykdykkerdrakten er toppmodellen fra Danske Viking Life-Saving Equipment, som har den høyeste beskyttelse mot skadelige partikler og varmegjennomslag som er å oppdrive, sier avtaleansvarlig Tore Monsen.

Røykdykkerhansker kommer fra svenske Granqvists, og er produsert i høykvalitets elgskinn. Hanskene har innebygget pustende membran som gir beskyttelse mot vann, sotpartikler og blodsmitte.

Kontraktene har en samlet verdi på om lag 3,9 millioner kroner.

Alle tar forholdsregler

Både nasjonalt og internasjonalt gjør TESS de grep som kreves i en globalt svært utfordrende periode.

TESS Houston har fått tillatelse fra tingretten i Texas til å opprettholde driften, og anses nå som en meget viktig leverandør til energi- og olje & gass-sektoren.

I Macae i Brasil holder Claudio Adario og TESS hjulene i gang under de forholdsreglene satt av nasjonale myndighetene. Adario og de øvrige TESS-ansatte i Brasil tar ingen sjanser og bruker smittevernsutstyr på jobb.

For å spre litt glede i hverdagen og løfte arbeidsgleden, har avdelingen pyntet opp med fargerike og velduftende blomster på kontoret.

Et godt tips for alle avdelinger i TESS verden over.

Sikrer fremtidig ekspansjon

Sikrer fremtidig ekspansjon – kjøper nytt bygg

En av Liers største virksomheter sikrer seg en av kommunens dyreste eiendommer i tråd med sine store planer om utvidelse. TESS vil øke lagerplassen med om lag 7000 palleplasser når ASKO flytter til Sande i Vestfold. I tillegg får TESS med seg 20.000m² bebyggelig næringsareal og en romslig logistikkterminal.

Kapasitet til tredobling
Lokalene blir overtatt i løpet av 2021 og ledige utearealer blir delvis tatt i bruk omgående.

– Vi holder lager både for leverandører og kunder, sier Erik Jølberg og referer til de store trekassene med slanger som står lagret rundt bygningene som TESS disponerer og eier på Frydenlund Industriområde.

Dere har alltid økt og har bl.a. satt opp en midlertidig hall dere kaller "Attpåklatten". Hvor lenge har dere nok plass?

– Basert på tidligere erfaring vil det holde i 12-15 år.

Tror på det offentlige samfunnsansvar
Olje og gass-markedet, samt entreprenører, er bærebjelker i TESS’ kundegrunnlag. I tillegg tror Jølberg på kraftig økning i salget til det offentlige.

– Samfunnsansvar og miljø må vektlegges mer av det offentlige som må bruke bestillermakta til det beste for lokalsamfunnene de skal betjene.

Beregninger viser at 13-16 prosent av kjøpesummen går tilbake til lokalsamfunnet når det offentlige handler av lokale norskeide firmaer, i stedet for utenlandske firmaer til mikroskopiske prisfordeler.

Oslo kommune går foran
Nylig inngikk TESS en større avtale med REN i Oslo kommune, som vektet prisen til 60 prosent og miljøaspektet betydde 40 prosent.

– Vi var ikke aller lavest på pris, men vi kunne dokumentere for miljøtiltak som kortreiste varer fra lageret i nærmiljøet, kildesortering, plastreduksjon og aktive bidrag til FNs bærekraftsmål, forteller Jølberg.  – At vi i tillegg eies primært av en stiftelse som i tillegg til sitt lokale samfunnsansvar, også deler ut betydelige beløp til gode formål – ja, da er vi en sikker vinner, avslutter en fornøyd gründer som skal jobbe til han blir 104, før han tar et hvileår.

AOF velger TESS

Norway Royal Salmon og Arctic Offshore Farming har signert kontrakt med TESS om levering av slanger og kabler til nedsenkbare havmerder for oppdrett av laks til havs. Arctic Offshore Farming er et utviklingsprosjekt godkjent av Fiskeridirektoratet. Leveransen skal skje sommeren 2020.

Norway Royal Salmon har utviklet konseptet som innebærer et nedsenkbart oppdrettsanlegg til havs som er dimensjonert for værharde områder. Anlegget består av to individuelt forankrede merder med diameter på 77 meter og plass til 3000 tonn fisk i hver, samt en fórflåte. Merdeslangene fra TESS består av teknisk integrerte slanger, rør og kabler som skal transportere fôr, luft, strøm og fiberoptiske signaler fra fórflåten til merdene. I tillegg skal en robust slange transportere død fisk og rester fra fôr tilbake til fôrflåten.

Konseptet er et utviklingsprosjekt med tilsagn fra Fiskeridirektoratet om åtte utviklingstillatelser. Direktoratet krever at prosjektet skal dokumenteres metodisk, slik at kunnskapen kan deles og være tilgjengelig for næringen.

- Dette er utviklingsarbeid. Merdeslangene er kritiske komponenter i anlegget og det er mange viktige faktorer som avgjør at de skal fungere. TESS’ lange erfaring innen subsea og havbruk gjør at vi med trygghet kan velge løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet. Alle slange- og kabelløsninger er nedsenket med forankring i havbunnen og har flytere som gjør at ønsket dybde beholdes. Vi er svært glade for at TESS er valgt som partner og leverandør og vi ser frem til å gjennomføre dette spennende prosjektet, sier Lars-Otto Fredriksen, divisjonssjef for slanger i TESS.

Løsningene er utviklet i samarbeid med Aker Solutions og Norway Royal Salmon.

Vil du vite mer:

Jan Dyre-Hansen, tlf.: 32 84 40 04
Trond Sørensen, tlf.:  32 84 41 68
Lars-Otto Fredriksen, tlf.: 32 84 40 21

https://www.arcticoffshorefarming.no/