Nyheter

Takk til våre kunder

Vi i TESS ønsker å rette en genuin takk til alle kunder og ansatte for tålmodigheten og forståelsen under den pågående koronapandemien. Vi har jobbet på spreng med å opprettholde driften med bl.a skiftordninger og strenge grenser og egne innganger for de fleste team. Noen utfordringer med leveranser fra underleverandører har vi hatt, men nå er lagerholdet øket og vi er godt rustet for sommerferien og økte vedlikeholdsaktiviteter hos kundene.

Den tøffe tiden har tvunget oss til å tenke nytt raskere og framskynde den digitale utviklingen. Vi kombinerer ny teknologi med våre kjerneverdier og møter den nye hverdagen på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Som kunde av TESS skal du til enhver tid føle deg trygg på at vi yter tilfredsstillende service i alle ledd og på alle ønskede måter.

• Vi har varer på lager
• Servicegradene er meget gode (ca. 98%)
• Våre leverandører er friskmeldt og vi har store lagre
• Alle servicesentre er åpne

Smittevernregler ved fysiske kundemøter

Stadig flere ser behovet for fysiske møter igjen og TESS  imøtekommer selvfølgelig kundenes ønske. Dette fordrer at smittevernreglene samtidig overholdes.

Åpningen av samfunnet er i en avsluttende fase, og det er viktig å skape trygge rammer rundt alle aktiviteter. Både kundene og TESS-ansatte skal føle seg trygge og ivaretatt under møter og handel.

Kundeansvarlig avklarer oppfølging og besøk, slik at deltakerne er godt forberedt og møtet kan gjennomføres på en god måte.

Følgende smittevernregler overholdes:

-       Friske deltakere. Avklar at møtedeltakerne er friske og ikke har symptomer på koronasmitte

-       Unngå håndhilsning. Vær høflig og imøtekommende, men unngå å håndhilse.

-       God håndhygiene. Vask hender før og etter møtet. Ha alltid Antibac tilgjengelig

-       Hold avstand. Hold minst 1 meter avstand til møtedeltakerne ved enhver tid

Når alle tar hensyn og ivaretar smittevernreglene, kommer vi raskere tilbake til hverdagen. Alle i TESS gleder seg til å møte kundene igjen og finne gode løsninger sammen med dem.

Avtale med Bergen brannvesen

TESS Vest har inngått en rammeavtale om levering av brannvernsbekledning til Bergen kommune.

TESS Vest har vunnet to delanbud om levering av røykdykkerdrakt og røykdykkerhansker til Bergen brannvesen.

– Røykdykkerdrakten er toppmodellen fra Danske Viking Life-Saving Equipment, som har den høyeste beskyttelse mot skadelige partikler og varmegjennomslag som er å oppdrive, sier avtaleansvarlig Tore Monsen.

Røykdykkerhansker kommer fra svenske Granqvists, og er produsert i høykvalitets elgskinn. Hanskene har innebygget pustende membran som gir beskyttelse mot vann, sotpartikler og blodsmitte.

Kontraktene har en samlet verdi på om lag 3,9 millioner kroner.

Alle tar forholdsregler

Både nasjonalt og internasjonalt gjør TESS de grep som kreves i en globalt svært utfordrende periode.

TESS Houston har fått tillatelse fra tingretten i Texas til å opprettholde driften, og anses nå som en meget viktig leverandør til energi- og olje & gass-sektoren.

I Macae i Brasil holder Claudio Adario og TESS hjulene i gang under de forholdsreglene satt av nasjonale myndighetene. Adario og de øvrige TESS-ansatte i Brasil tar ingen sjanser og bruker smittevernsutstyr på jobb.

For å spre litt glede i hverdagen og løfte arbeidsgleden, har avdelingen pyntet opp med fargerike og velduftende blomster på kontoret.

Et godt tips for alle avdelinger i TESS verden over.

Sikrer fremtidig ekspansjon

Sikrer fremtidig ekspansjon – kjøper nytt bygg

En av Liers største virksomheter sikrer seg en av kommunens dyreste eiendommer i tråd med sine store planer om utvidelse. TESS vil øke lagerplassen med om lag 7000 palleplasser når ASKO flytter til Sande i Vestfold. I tillegg får TESS med seg 20.000m² bebyggelig næringsareal og en romslig logistikkterminal.

Kapasitet til tredobling
Lokalene blir overtatt i løpet av 2021 og ledige utearealer blir delvis tatt i bruk omgående.

– Vi holder lager både for leverandører og kunder, sier Erik Jølberg og referer til de store trekassene med slanger som står lagret rundt bygningene som TESS disponerer og eier på Frydenlund Industriområde.

Dere har alltid økt og har bl.a. satt opp en midlertidig hall dere kaller "Attpåklatten". Hvor lenge har dere nok plass?

– Basert på tidligere erfaring vil det holde i 12-15 år.

Tror på det offentlige samfunnsansvar
Olje og gass-markedet, samt entreprenører, er bærebjelker i TESS’ kundegrunnlag. I tillegg tror Jølberg på kraftig økning i salget til det offentlige.

– Samfunnsansvar og miljø må vektlegges mer av det offentlige som må bruke bestillermakta til det beste for lokalsamfunnene de skal betjene.

Beregninger viser at 13-16 prosent av kjøpesummen går tilbake til lokalsamfunnet når det offentlige handler av lokale norskeide firmaer, i stedet for utenlandske firmaer til mikroskopiske prisfordeler.

Oslo kommune går foran
Nylig inngikk TESS en større avtale med REN i Oslo kommune, som vektet prisen til 60 prosent og miljøaspektet betydde 40 prosent.

– Vi var ikke aller lavest på pris, men vi kunne dokumentere for miljøtiltak som kortreiste varer fra lageret i nærmiljøet, kildesortering, plastreduksjon og aktive bidrag til FNs bærekraftsmål, forteller Jølberg.  – At vi i tillegg eies primært av en stiftelse som i tillegg til sitt lokale samfunnsansvar, også deler ut betydelige beløp til gode formål – ja, da er vi en sikker vinner, avslutter en fornøyd gründer som skal jobbe til han blir 104, før han tar et hvileår.