Nyheter

AOF velger TESS

Norway Royal Salmon og Arctic Offshore Farming har signert kontrakt med TESS om levering av slanger og kabler til nedsenkbare havmerder for oppdrett av laks til havs. Arctic Offshore Farming er et utviklingsprosjekt godkjent av Fiskeridirektoratet. Leveransen skal skje sommeren 2020.

Norway Royal Salmon har utviklet konseptet som innebærer et nedsenkbart oppdrettsanlegg til havs som er dimensjonert for værharde områder. Anlegget består av to individuelt forankrede merder med diameter på 77 meter og plass til 3000 tonn fisk i hver, samt en fórflåte. Merdeslangene fra TESS består av teknisk integrerte slanger, rør og kabler som skal transportere fôr, luft, strøm og fiberoptiske signaler fra fórflåten til merdene. I tillegg skal en robust slange transportere død fisk og rester fra fôr tilbake til fôrflåten.

Konseptet er et utviklingsprosjekt med tilsagn fra Fiskeridirektoratet om åtte utviklingstillatelser. Direktoratet krever at prosjektet skal dokumenteres metodisk, slik at kunnskapen kan deles og være tilgjengelig for næringen.

- Dette er utviklingsarbeid. Merdeslangene er kritiske komponenter i anlegget og det er mange viktige faktorer som avgjør at de skal fungere. TESS’ lange erfaring innen subsea og havbruk gjør at vi med trygghet kan velge løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet. Alle slange- og kabelløsninger er nedsenket med forankring i havbunnen og har flytere som gjør at ønsket dybde beholdes. Vi er svært glade for at TESS er valgt som partner og leverandør og vi ser frem til å gjennomføre dette spennende prosjektet, sier Lars-Otto Fredriksen, divisjonssjef for slanger i TESS.

Løsningene er utviklet i samarbeid med Aker Solutions og Norway Royal Salmon.

Vil du vite mer:

Jan Dyre-Hansen, tlf.: 32 84 40 04
Trond Sørensen, tlf.:  32 84 41 68
Lars-Otto Fredriksen, tlf.: 32 84 40 21

Åpnet servicesenter på Eldøyane

Store framtidsplaner, i tillegg til sterke ønsker fra kunder, førte TESS til Eldøyane Næringspark.

Omlag 50 personer tok turen innom da TESS åpnet det nye servicesentre på Eldøyane.

Avdelingsleder Per Øystein Rygg drifter servicesenteret sammen med kundeansvarlig Jan Ivar Olsen fra tidligere AEO. Per Øystein Rygg er HMS-ingeniør og har lang erfaring med slanger. Jan Ivar Olsen har i over 18 år spesialisert seg på salg av festemateriell og drift- og vedlikeholdsprodukter i AEO.

Etter oppkjøp av AEOs varebeholdningen ble alt fraktet til de nye lokalene. Disse varene selges med gode tilbud de to første ukene etter åpningsdagen. Servicesenteret skal også ha god beholdning av slanger og fittings fra TESS.

Tett på kundene
Eldøyane Næringspark er et stort industriområde på Stord som inkluderer mange spennende bedrifter.

TESS blir blant annet nabo til Kværner Stord, og ser en spennende tid i møte med å jobbe så tett på både nye og eksisterende kunder.

– Det er også mye skipsanløp til Stord-basen. En biogassfabrikk er under planlegging og vil bli oppført i løpet av de neste årene, forteller Ingunn Huseth Kvarven, som har jobbet tett med oppstarten av det nye servicesenteret. Kvarven er til daglig avdelingsleder ved TESS Stord.

Gründer Erik Jølberg, Ingunn Huseth Kvarven, Erlend Gjerdevik og avdelingsleder Per Øystein Rygg åpnet servicesenteret ved å koble sammen to slanger, som i TESS erstatter den tradisjonelle snorklippingen.

TESS Eldøyane bød på kake og kaffe, i tillegg til en rekke gode tilbud til de oppmøtte.

50 år som oljenasjon

I oktober 1969 hadde de fleste hadde gitt opp håpet om å finne olje på norsk sokkel. Men to måneder senere ble det skrevet oljehistorie som gjorde Norge til verdens beste land å bo i.

23. desember 1969 står som den offisielle dagen for starten på oljeeventyret i Nordsjøen. Aktiviteten i Nordsjøen har gitt oss store inntekter, og fått konsekvenser for store deler av økonomien. Hvor viktig er oljen for norsk økonomi?

I februar 1958 skrev Norges Geologiske Undersøkelse et brev med klar tale til Utenriksdepartementet: «Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»

Deling av kontinentalsokkelen
Phillips Petroleum sendte et brev til norske myndighetene i oktober 1962 med søknad om tillatelse til leting i Nordsjøen. Selskapet ville ha lisens for de delene av Nordsjøen som lå på norsk territorium og som muligens ville komme inn under norsk sokkels lovverk.

I mai 1963 konstaterte regjeringen Gerhardsen Norges lovmessige kontroll over den norske kontinentalsokkelen. Den nye loven slo fast at staten var grunneier og at kun kongen kunne gi tillatelser til leting og utvinning.

Funnet av det sorte gullet
I 1967 ble den første oljen funnet på norsk sokkel på oljefeltet Balder. Funnet var derimot ikke lønnsomt nok på daværende tidspunkt, og det skulle ta 30 år før funnet ble bygget ut.

Funnet på Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lille julaften 1969, men myndighetene var nær ved å droppe engasjementet i Norge i oktober tidligere samme år. Men to måneder senere fant Phillips Petroleum det som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs.

TESS festet grepet
Produksjonen fra Ekofiskfeltet tok til 15. juni 1971, samme året som TESS gjorde sitt inntog i den unge offshoreindustrien. Etterspørselen av slanger og vedlikehold til plattformene var stor, og den lille Drammensbedriften tok en strategisk beslutning og åpnet avdeling i Stavanger.

Siden starten i 1969 hadde TESS vokst fram til en lederposisjon innen slanger og tilbehør. Men det var i oktober 1991 hvor TESS fikk sitt store gjennombrudd; TESS signerte en storkontrakt med Statoil. Kontrakten var den første som ble inngått med en driftsdivisjon og inneholdt pakkeløsninger med løpende leveranser av slanger til drift og vedlikehold. I tillegg fulgte leveranser til oljeselskapets underleverandører.

50 år etter funnet på Ekofisk er olje- og gassnæringen Norges viktigste inntekt til statskassen, samt det mest betydningsfulle grunnlag for investeringer og verdiskaping. Og TESS har vist seg verdig med fornyet kontrakter med ledende oljeaktører og ekspansjon av produkter og tjenester, som tilfredsstiller bransjens høyeste krav til kvalitet og sikkerhet.

Slangeavtale med Equinor

Slangeavtalen med Equinor er verdt 200 millioner kroner og gjelder de neste fem årene med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. I avtalen inngår også sikkerhetsanalyser, vedlikehold av slangeinstallasjoner og digitale transaksjonsløsninger.

Slangene og slangekomponentene skal brukes på Equinors anlegg offshore, på land og der de er operatører. I tillegg til slanger og tilbehør er sikkerhet og standardiserte digitale transaksjonsløsninger vesentlige elementer

- Sikkerhet og integrerte løsninger er viktig for å lykkes med leveransen til Equinor. Kontrakten som nå er inngått har så lang horisont at vi får mulighet til å bidra til ytterligere innsparinger ved bruk av vårt slangekontrollsystem, TESS Hose Management, sier Erlend Gjerdevik, daglig leder i TESS Vest as.

Kontrakten med Equinor administreres fra TESS Vest på Kokstad i Bergen, men har betydning for hele TESS og en rekke TESS Servicesentre fra Stavanger til Hammerfest i særdeleshet. 60 prosent av omsetningen i TESS Vest er relatert til olje- og gassaktiviteter. TechnipFMC og Equinor står for en stor del av dette.

TESS Hose Management

- TESS Hose Management, THM, vil kunne støtte opp under Equinors arbeid for økt standardisering og digitalisering. Sammen med våre integrerte forsyningsløsninger kan systemet på sikt bidra til innsparinger og økt sikkerhet.

Historie
Det er femte gang TESS tegner en liknende rammeavtale med Equinor, tidligere Statoil. Den første ble signert i 1991. Siden har TESS med unntak for et kort opphold levert slanger og tilhørende tjenester til selskapet.

Samarbeidet med Equinor omfatter også TESS’ egne engineerings- og produksjonsvirksomheter i Bergen og ved hovedkontoret i Lier hvor TESS Subsea lager større umbilicals, mange slanger bundlet sammen med opptil 8 fremføringer i en enhet.

For mer informasjon, kontakt:
Erlend Gjerdevik, daglig leder, TESS Vest as: mobil: + 47 911 09 361, [email protected]

Dette er THM
TESS Hose Management, THM, består av fysiske inspeksjoner foretatt av TESS eller kunden, digital merking ved RFIDteknologi, strekkoder, software som kan brukes off- og online og håndholdte enheter som kan brukes også i eksplosjonsfarlige omgivelser. TESS utdanner og sertifiserer Equinors personell tilsvarende TESS-ansatte som utfører THM slangekontroll.

Tradebroker avtale med TESS

Tradebroker: Viktig med riktig kvalitet

Nylig signerte Tradebroker avtale med TESS om levering av slanger, hydraulikk og tjenester til medlemsbedriftene for tre år med mulighet for ytterligere 2 år (opsjon).  Pr. idag har TESS også avtale om leveranser av drift- og vedlikeholdsprodukter (DVHP).

- Det er viktig for oss og våre medlemmer at avtalene vi inngår er av riktig kvalitet og med riktige partnere, sier Terje Fagervik, daglig leder i Tradebroker.

Tradebrokeravtalen kan ha et årlig omfang på 50 millioner kroner for TESS, med mulighet for ytterligere potensiale. - For å være relevante er det viktig at vi inngår avtaler som vi forplikter medlemmene til å benytte seg av. Det er også viktig at kvalitet, sertifikater, HMS og etikk er omfattet av gode rutiner, sier Fagervik.

Storkundeansvarlig i TESS, Frode Soot understreker betydningen av å følge opp medlemsbedriftene og markedsføre at TESS er valgt som leverandør nummer 1.

- Tradebroker har 57 medlemmer, 44 av dem er potensielle kunder av TESS. De offentlige medlemmene som er forpliktet til å velge TESS innen slanger, hydraulikk og tjenester er Avinor, Statnett, Posten, Skagerak Energi, Helgeland Kraft og Østfold Energi, sier Frode Soot.

- TESS er sterke på kundeoppfølging og jobber tett på kundene der de er. Det er viktig for oss når vi inngår slike avtaler at merkevarekunnskap og omdømme er sterkt, sier Endre Klungland, senior avtaleansvarlig i Tradebroker.