Nyheter

Ny partner innen drillingslanger

TESS har inngått samarbeid med Gates Engineering & Services, Gates E&S, en av verdens største gummislangeprodusenter. Det britiske firmaet leverer slanger til kvalitetsmessig avanserte formål.

Drillingslangene produseres og testes i Storbritannia og leveres i henhold til API 7K, 16C, 16D og 17K. I tillegg har Gates E&S godkjenning i henhold til standardene DNV GL-OS-E101 som er Drill Plant Spesification til DNV GL for verifisering og godkjenning av drilling systemer på flyterigger.

Teknisk salg og support i TESS skjer fra Lier, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Esbjerg og Aberdeen

- Med produksjon i England blir leveringstiden på disse slangene betydelig kortere enn med levering fra mer fjerntliggende produsenter, sier Lars Otto Fredriksen, divisjonssjef for slanger og ledningskomponenter i TESS.

- Vi er svært glade for avtalen med TESS i Norge. Forbindelsene, ekspertisen og entusiasmen i selskapet passer med våre verdier. Vi ser frem til resultatet av samarbeidet mellom TESS, olje og gass-sektoren og oss selv sier Derek Forsyth, salgssjef for GATES i Europa.

Datablader, katalog og brosjyremateriell blir tilgjengelig innen utgangen av mars 2019.

Flytter på rekordtid

TESS Eiendom kjøpte en eiendom på Randabergveien i Dusavik med hensikt om å flytte TESS Dusavik fra nåværende lokaler i Finnestadgeilen 9.

Knut Simonsen AS, som holdt til i lokalene, la uventet ned driften torsdag 31. januar. Etter en hurtig avgjørelse internt valgte TESS å fremskyve åpningen av den nye butikken til påfølgende mandag.

– Leieavtalen i de gamle lokalene går ut i september, men det var særdeles viktig at vi åpnet den nye butikken mandag 4. februar. Vi fikk fire dager på oss til å åpne butikken, og som TESS-ansatte er vi vant med å snu oss om for å få ting gjort, sier distriktsleder Richard Schütz i TESS Vest.

– Vi fikk avtalt med maler som var inne på fredag og malte to strøk på vegger og ett strøk med epoxy på gulvet. Vi fikk bestilt inn varer som ble levert på torsdag. Skilt og flagg ble levert mandag morgen og montert opp før åpningen, forteller Schütz.

Tidligere daglig leder i Knut Simonsen AS, Morten Simonsen, blir ny avdelingsleder ved den nye butikken. Nåværende avdelingsleder, Jon Kåre Haukalid, ved TESS Dusavik går over til salg ved kundesenteret i Stavanger.

Begge butikkene vil være operative inntil flyttingen er offisielt gjennomført på sensommeren.

Nye sertifiserte transportslanger

To transportslanger sertifisert til settefiskanlegg

DNV GL har gjennomført produktsertifisering av to transportslanger fra TESS til settefiskanlegg.

Som landets ledende slangeleverandør har TESS et produktsortiment tilpasset alle formål. Sertifisering av slangene gir trygghet for kundene og har høy prioritering i bedriften. Nå har TESS mottatt sertifisering av to nye transportslanger til settefiskanlegg.

DNV GL har foretatt en grundig kvalitetskontroll for produktsertifisering av slangene Transflex og Fishflex til NS9416.

Settefisk er i akvakulturregelverket definert som rogn og fisk som produseres med formål om overføring til andre felter eller annen type produksjon. Produktsertifikatet viser at slangen er prosjektert og produsert i samsvar med NS 9416:2013 og at produksjonen er underlagt kontroll.

– Det har vært en omfattende prosess for å få slangene sertifisert. Testingen er nøye gjennomført av DNV GL for å gi kundene den beste slangen, sier segmentdirektør havbruk, Jan Eric Haagensen i TESS.

Transflex
Transflex er en fleksibel og gjennomsiktig transportslange med innebygget transparent spiral for maksimal kontroll av transportstrømmen. Transflex er en utpreget slitesterk og formfast slange beregnet for trykk og vakuum.

Fishflex PVC
Fishflex PVC er en meget robust transportslange med støtsikker spiral i herdet PVC. Slangen vil være det beste alternativet der de fysiske forholdene gjør at en tradisjonell PVC slange ikke er tilstrekkelig. Fishflex PVC brukes for transport av smolt og fisk på settefiskanlegg, brønnbåter og fiskeslakterier.

DNV GL var tidlig i gang med godkjenningen og er siden desember 2017 akkreditert for produktsertifisering av kar, slanger og rør. TESS har flere slanger klare til sertifisering som vil bli gjennomført i nær fremtid.

Bidrar til havbrukets omdømme

- Del de positive historiene og bygg omdømme, var statssekretær Roy Angelviks tydelige oppfordring til en samlet bransje under Aqkvakonferansen i Bergen i januar.

Statssekretæren ba havbruksnæringen slutte å forsvare seg og isteden forklare og dele kunnskap om alt det positive som skjer. Budskapet var tydelig under åpningsinnlegget på den store konferansen for havbruksnæringen.

- Dette er jeg enig med statssekretæren i. Vi ser bransjens beinharde jobbing for en bærekraftig næring. Nettopp derfor er det positivt at stadig flere av dem velger miljøvennlige løsninger fra leverandører som oss, sier Jan Eric Haagensen, leder av havbrukssegmentet i TESS as.

Sammen med Njål Tvedt også fra TESS hadde han tatt med to spesielt miljøvennlige produkter til konferansen.

Fôrslangen Ecofeeder er laget av et helstøpt materiale som gjør den berøringssikker og fullt gjenvinnbar. Dette innebærer at når den brukte slangen er rengjort, blir den malt opp og støpt om igjen, klar til ny bruk.

- En slange har en driftstid på halvannet år. Ecofeeder kan kuttes opp og lages til ny Ecofeeder - slange fordi materialet og ledeevnen er i ett stykke. Dermed kan den gjenvinnes som ny fôrslange. Andre slanger må resirkuleres til andre produkter, for eksempel plastposer, fleeceprodukter eller i verste fall brennes, forklarer Haagensen.

- Vi ser at flere er villige til å betale litt ekstra for denne ombruksmuligheten. Dette er av de positive historiene vi tror gir bransjen godt omdømme.

I tillegg til ombruksmuligheten, finnes det et tilbehørsproduktet Ecoflexliner som reduserer slitasje og plastavfall i havet. Denne monteres enkelt innvendig på Ecofeederenden der den festes til fôrblåseren eller fôr-fordeleren.

HMS- og  miljøvennlig desinfeksjon
Etter rensing av merder etc, må utstyret desinfiseres. Transport, håndtering, bruk og kostnadene til dette er både tidskrevende og miljøbelastende. Det biologisk nedbrytbare middelet Salar-Des har en innovativ virkemåte som gjør den HMSvennlig og sparer gummi og metaller for korrosjon. Etter sju dager brytes Salar-Des ned og blir tilslutt til naturlige komponenter som finnes i havet fra før.

- Salar-Des er ekstremt konsentrert, hvilket sparer fraktkostnader og miljøet for utslipp, forteller Haagensen. Sammen med importøren vekket den lille hvite tabletten stor interesse blant konferansedeltakerne.

Verdiøkende samarbeid
Jan Eric Haagensen mener bransjen må se til besparte miljøkostnader når de regner på bruken av ulike produkter og slanger.

- Et produkt til havbruk har ofte flere kostnadssider enn innkjøp og eventuell svinn. Dersom man regner på et middel som desinfiserer ved dosering av en liten tablett på størrelse med den samme som er til bruk i en oppvaskmaskin, bør man kunne regne inn reduserte fraktkostnader, redusert svinn fordi det ikke søles under dosering, redusert lagerkapasitet fordi det tar minimalt med plass og en positiv miljøgevinst fordi det sparer Norges veier for enorme mengder lastebiler som transporterer utallige IBC-kontainere, og ikke minst at den biologiske nedbrytbarheten sparer miljøet for utslipp av klor i havet, sier segmentslederen.

Det samme gjelder Ecofeeder som kan males opp og deretter gjenvinnes til ombruk.

Både havbruksnæringen som forbrukere og bestillere og vi som leverandører må legge oss i selen for å finne de beste løsningene for hele miljøet fra leveranse til ferdig produkt, avslutter Jan Eric Haagensen.

TESS passerte tre milliarder

TESS as omsatte slanger og tilhørende utstyr for over tre milliarder kroner i 2018. Olje- og havbruksnæringen er driverne.

Omsetningsøkningen har vært størst i TESSregionene Vest og Nord. Det er oljerelaterte aktiviteter og havbruksnæringen som er driverne bak salgsveksten.

- Vi satser på segmentene havbruk, olje og gass, offentlig sektor, entreprenør og industri. Dette har gjort og gjør oss motstandsdyktige for svingninger i for eksempel olje og gassmarkedet, sier daglig leder og grunder Erik Jølberg.

TESS blir stiftelse
Stiftelsen Erik Jølberg ble opprettet før nyttår ved at eier og gründer i TESS, Erik Jølberg, via et gavebrev overførte sine aksjer i Jølberg Holding til Stiftelsen Erik Jølberg. Mer enn 90% av eventuelle utbytter går til en stiftelse som har veldedig tiltak for barn og ungdom i nærmiljøet som hovedformål.

- Dette tror vi vil styrke oss i den stadig større konkurranse fra utenlandske tilbydere samtidig som innkjøpere og spesielt i det offentlige legger mer og mer vekt på tilbydernes sosiale- og samfunnsmessige engasjement, sier Erik Jølberg.

Kontakt: Erik Jølberg, grunder og daglig leder i TESS as, 32 84 40 12, ej@tess.no
Eller via Anette Hansen, kommunikasjonsdirektør, 975 15 707, Anette.hansen@tess.no

TESS as
TESS as leverer slanger og tilhørende vedlikeholdsprodukter til næringsliv og offentlig virksomhet i Norge og utlandet. Konsernet har over 1000 ansatte i Norge, Europa, USA, Brasil og Singapore. TESS har servicesentre på mer enn 120 steder i Norge.