Nyheter

AEO er TESS

Raske avgjørelser, konkrete kommunikasjonsstrukturer og en veloljet ledelse er avgjørende for å sikre seg de beste kjøpene. Og da Albert E. Olsen avsluttet sin virksomhet etter 117 år, demonstrerte TESS hvordan et godt kjøp gjennomføres.

– Ja, dette var skikkelig gøy, uttaler Erik Jølberg og hans høyre hånd Ansgar Karlsen når de etter en drøy uke har de fleste brikkene på plass i et kjøp bransjen ikke har opplevd tidligere.

Albert E. Olsen AS gikk konkurs og interessen fra TESS ble omgående meddelt. Mandag 12. august kl.09.00 la Jølberg inn bud på konkursboets aktiva (varelager og driftsløsøre) med akseptfrist kl.12.00.

Kl.11.59, etter en forutgående telefonsamtale fra bostyrer, kom aksepten. Dette mens en konkurrent var på vei fra Stockholm med fly for å starte forhandlinger.

I travle uker har følgende skjedd:
• 73 av de 137 tidligere AEO-ansatte har takket ja til jobb i TESS, og med de "gamle" produktene rundt seg, pluss noen nye er det en fornøyelse, blir det uttalt.

• AEO AS hadde før konkursen 16 lokasjoner, de fleste fra Trondheim og nordover. Noen steder flyttes varer og ansatte til TESS som fra før var lokalisert alle AEO-stedene, og noen steder flytter TESS inn i AEOs tidligere lokasjoner. Kunnskap samles og sterkere blir vi sammen uttaler Jølberg.

• Enkelte steder blir det forhandlet helt nye leiekontrakter og to blir der de nå er.

Adresseavisens Ståle Langørgen og Ann Iren Bævre skriver følgende om oppkjøpet:

Konkurrent overtar Albert E. Olsen
«For de ansatte hos Albert E. Olsen i Fossegrenda begynte arbeidsdagen med allmøte og beskjed om at de har fått ny eier.

– Det er jo en årsak til konkursen, så hvis vi bare viderefører alt som før, så vil det ikke bli noe bedre. Vi er nødt til å gjøre noen endringer for å skape lønnsomhet, sier gründer og daglig leder Erik Jølberg i TESS as til Adresseavisen.

… Jølberg sier at de to virksomhetene til dels har overlappende sortiment, kundeforhold og leverandører, og at man på enkelte steder vil ha dobbel dekning både når det gjelder bemanning og lokaler.

– Det vil bli effektivisering, men de arbeidsplassene som blir med videre, vil bli mye tryggere, sier Jølberg.»

AEO hadde før konkursen ca. 400 mill. i omsetning, noe som betyr ca. 15% i økning for TESS som omsatte for 2,6 milliarder i 2018. Dette vil styrke konkurransefordelene betydelig med flere fagfolk og større utvalg under ett tak.

– Det er det kundene ønsker og krever, uttaler herrene Jølberg og Karlsen.

– Noen vil kalle dette strukturrasjonalisering, og det er det. Konkurransen fra lavpriskjeder og netthandel med "engangsverktøy" griper om seg og truer til dels faghandelen. Ved å markere oss som en Teknisk Faghandel som ikke bare har fagfolk, men kvalitetsverktøy og -maskiner som kan bistå med arbeidet samtidig som vi yter service, ser vi fremtiden lyst i møte, avslutter Jølberg.

Svein Harry Lund og Trygve Risan Olsen ble tatt med på 
hilserunde på TESS-huset av Ansgar Karlsen og Frode Soot.

Hvordan rakk dere alt dette?

– Vi har ledere som tar ansvar, og Equinor har skolert oss i krisehåndtering. Den kunnskapen ble brukt og resultatet betrakter vi som meget vellykket. Fornøyde kunder og fornøyde medarbeidere slik som det skal være.

Logistikksenteret i Oslo flyttes i det vesentligste til Trondheim for å styrke det lokale lagerholdet og gi kundene flere kortreiste varer. Deler av varelageret lokaliseres til TESS hovedlager i Lier.

Enkelt valg
Fra AEOs sentrale ledelse i Trondheim har Trygve Risan Olsen fått stilling som drift- og butikkansvarlig i TESS. I tillegg tiltrer blant andre Svein Harry Lund stillingen som senior kundekonsulent.

– Vi trives allerede godt med nye utfordringer og nye muligheter, og det gleder oss spesielt at mange av våre tidligere kollegaer følger med til TESS, uttaler de to som til sammen hadde mer enn 45 års ansiennitet i AEO.

Risan Olsen var ikke fremmed for tilbud fra andre aktører, men valget var såre enkelt.

– Jeg valgte TESS fordi det er et norskeid firma med gode grunnverdier, på lik linje med AEO. De ønsker å videreutvikle sine ansatte, og det betyr mer enn noe annet for meg.

Tore Monsen fra AEO ønskes velkommen til TESS Vest av regionleder Erlend Gjerdevik.

Artikkel fra Rana Blad

Artikkel Adresseavisen

Artikkel fra adressa.no

1,5 millioner til barn og ungdom i Lier

Stiftelsen Erik Jølberg delte for første gang ut midler til allmennyttige formål og studier.

Av de 34 innkomne søknadene kom Stiftelsens faglige råd, bestående av Line Roll-Lund, Håkon Jølberg og Øystein A. Tronvik, frem til 18 foreninger/klubber og én student som med styrets samtykke skal få glede av støtte. De heldige er:

1.Lier Speidergruppe

CAMELCK

Elvebyen Sportsdanseklubb

Fun Friday

Go Hegg Skifest

Høvik og Lier Skolekorps

Lars Lien Ankile

Lier Idrettslag Sjåstad Vestre Lier

Lier e-sport

Lier IL Fotball

Lier IL Håndball

Lier Svømmeklubb

Sjåstad Samfunnshus

Sjåstadklubben

Skikongen Thorleif Haugs venner

Stoppen Sportsklubb

Stronghytta

Tranby Turn

Vitbank og Moserud Velforening


14. oktober møtte representanter fra alle vinnerne til overrekkelse av tildelingsbrevene. Totalt ble det delt ut 1,5 millioner kroner.

CAMELCK sto for kveldens underholdning med en selvlaget sang.

Vi takker for alle mottatte søknader og ser frem til enda flere i 2020. Søknadsskjema finner dere her.

Treårsavtale med TechnipFMC

TESS har signert en treårsavtale med TechnipFMC om leveranse av ledningskomponenter, drift- og vedlikeholdsprodukter og integrerte forsyningstjenester.

I avtalen inngår Partnershop (TESS servicesenter hos kunden) ved Kongsberg Teknologipark og på CCB Base Ågotnes. TESS skal i tillegg holde Partnerstocklager (leverandørstyrt forsyning) ved TechnipFMC i Kristiansund og Stavanger. Utover avtalen leverer TESS også helhetsløsninger innen slanger og tilhørende produkter og tjenester.

TESS skal fortsatt produsere og levere slanger til TechnipFMCs olje- og gassvirksomhet over hele verden.

- Denne avtalen er av stor betydning for TESS. Dette betyr at vi styrker oss ytterligere som teknisk faghandel og totalleverandør til offshorenæringen, sier Ansgar Karlsen, teknisk direktør og styreleder i TESS as.

Om TESS
Teknisk faghandel for norsk og utenlandsk industri, med hovedfokus på olje- og gassrelaterte aktiviteter. Sentrale forretningsområder er slanger, sveis, kontrollsystem også for løft og last samt integrerte forsyningstjenester.

TESS-konsernet omsatte for 2,6 milliarder kroner i 2018. Samlet omsetning for alle TESS’ virksomheter var på 3,4 milliarder kroner. TESS ble etablert i 1968 og har i alt 1300 ansatte ved 130 servicesentre i Norge, Sverige, Danmark, England, USA, Brasil og Singapore. Oppkjøp har sikret solid vekst de siste årene. Den fortsetter i 2019.

Eies av ansatte og en veldedig stiftelse hvis formål er å sikre en stabil og langsiktig drift samt dele ut midler til tiltak for barn og unge i Lier hvor hovedkontoret er. TESS ledes av gründer Erik Jølberg.

Kontakt: Ansgar Karlsen, teknisk direktør, 905 01 649, [email protected]

Eller via Anette Hansen, kommunikasjonsdirektør, 975 15 708, [email protected]

Lønnsomme løsninger

På Offshore Technology Days i Stavanger viste TESS to egenutviklede konsepter som gir bedre lønnsomhet og sikkerhet i drift av og på installasjoner off- og onshore.

Begge løsningene er utviklet ved TESS i samarbeid med aktører innen næringen.

Bunkring av ulike kjemikalier til bruk under drift og boring på norsk og utenlandsk sokkel skjer tradisjonelt ved å løfte tanker med innholdet i fra skip opp til plattform. Lastingen er krevende, blant annet skjer en betydelig andel av alle arbeidsulykker på plattformene under denne operasjonen. TESS har utviklet en fjernstyrt løsning som muliggjør direkte lasting av kjemikaliene fra skipet til båten uten å løfte tankene opp til plattformen.

- I dag er lastingen blant annet begrenset av værforhold, bølgehøyde og tilgjengelig plass på plattformdekket. Konseptet fra TESS kan tilpasses eksisterende plattformer og nye automatiserte installasjoner. Vi viser en 3D-modell av denne under OTD. Systemet er klart for salg og videre utvikling i samarbeid med operatørene. Jeg har store forventninger til dette, sier Espen-Halland Johansen, marked- og segmentdirektør i TESS region Vest.

Risikobasert analyse
TESS Hose Management, THM, har vært i drift i flere år og er et vedlikeholdssystem der slanger registreres, RFID-merkes, inspiseres og byttes ut etter en risikobasert analyse.

- Mange bytter alle slanger rutinemessig etter fem år. Dette er for tidlig og unødvendig for noen slanger og for sent for andre, sier Jan Georg Tunes, ansvarlig for utviklingen og driften av ordningen i TESS.

THM gir store dokumenterte besparelser ved økt oppetid, reduserte vedlikeholdskostnader, reduserte logistikkostnader med mer.

- Minst like viktig er den forsikringen løsningen gir for å forhindre lekkasjer og andre brudd på kritiske slangeinstallasjoner, understreker Tunes. 

Espen Halland-Johansen, marked- og segmentdirektør olje- og gass, TESS Vest +47 94 16 85 84

Jan Georg Tunes, operational Director, THM, TESS as, +47 951 05 968

Erlend Gjerdevik, daglig leder, TESS Vest  +47 951 05 968

Avtale med Viking

Avtale med Viking om brannbekledning i Norge

TESS har inngått avtale med Viking Life Saving Equipment om rett til å markedsføre og selge brannvernproduktene deres i Norge.

Avtalen innebærer også en eksklusiv rett til å selge en type yrkesbekledning for brannvern med partikkelbeskyttelse, som er utviklet spesielt for det norske markedet i samarbeid med norske brannfolk. Vikings PBI PartX-drakt er jakke og bukse til bruk under brann- og redningsarbeid.

TESS har lenge hatt relasjoner til lokale brannvesen gjennom arbeidet med akutt forurensning og de interkommunale utvalgene og direkte med brannvesen over hele landet. - Vi er svært fornøyd med at vi nå kan tilby disse markedsledende spesialproduktene, sier Dagfinn Berge, segmentdirektør i TESS.

TESS deltar med stand på Brann og Redning 2019 på Gardermoen 26. - 27. september. Her vises nyheter fra Viking samt andre produkter som er aktuelle for bransjen.

Skal levere brannmannsbekledning til Agderfylkene
Avtalen omfatter Østre Agder Brannvesen, Grimstad brannvesen, Kristiansandregionen brann og redning IKS, Brannvesenet Sør IKS, Flekkefjord Brannvesen, Setesdal Brannvesen IKS og Sirdal brann og redningsvesen.

- Vi er svært tilfreds med at samtlige brannvesen i Aust- og Vest-Agder fylker har valgt å videreføre kontrakten med TESS. Det er Albert E. Olsen (AEO) som har hatt oppdraget. Etter at TESS kjøpte varelageret og driftstilbehøret fra AEO har det vært viktig å sikre eksisterende kunder gode betingelser for videre levering. Med vår avtale med Viking Lifesaving Equipment, kan vi tilby brannmannsbekledning som er utviklet av og for norske brannfolk, sier Dagfinn Berge, segmentdirektør i TESS.

Offentlige fellesinnkjøp Agder (OFA) har kjørt anskaffelsesprosessen på vegne av brannvesenene.

 

 

Nordisk salgsansvarlig for Fire i Viking, Kirsten Møller, med avtalen sammen med innkjøpsdirektør Tor Inge Brunæs og segmentdirektør Dagfinn Berge i TESS.