Nyheter

Vellykket årskonferanse for Water Valley

 

Norsk vannkrafts rammevilkår sto på agendaen da Water Valley inviterte til årskonferanse på Telenor Arena på Fornebu i dag.

Norsk vannkrafts rammevilkår sto på agendaen da Water Valley inviterte til årskonferanse på Telenor Arena på Fornebu 23. mars. Les mer..

Nytt grønt fotavtrykk

En nye berøringssikker fôrslangen gir en betydelig HMS- og miljøgevinst og et solid grønt fotavtrykk for oppdrettsnæringen. 85 prosent av materialet i første generasjon slange går til gjenbruk i produksjonen av de to neste generasjonene. Med en årlig produksjon og  levering på en million meter av denne fôrslangen, blir miljøet spart for mellom opptil  15 millioner kg CO2. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangene har en slitestyrke som er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i bransjen.

- Vi jobbet lenge med utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet og gir et tryggere arbeidsmiljø på merdene. Løsningen ble bruk av et homogent plast- materiale som har en høy gjenbruksfaktor. Hele 85 prosent av materialet fra første generasjon fôrslange brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Dette er innenfor det vi i dag kan forvente, men litt fram i tid kan vi kanskje kople på flere generasjoner, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen som har vært helt sentral i utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen til TESS som har fått navnet ECOFEEDER. Grønnere for oppdrettsnæringen Det blir produsert og levert en million meter fôrslanger til norske oppdrettsanlegg i året. - Bransjen mangler god statistikk, men omfanget er på dette nivået og er utgangspunktet for vårt regnestykke, sier innovasjonsdirektøren. – Det betyr at oppdrettsnæringen kan bidra til å spare minst 6 millioner kg olje/gass i produksjonen. Noe som reduserer CO2-utslippet med mellom 12 og 15 millioner kg. Det er nok enda mer å hente på miljøsiden. Målinger under praktisk bruk viser at den antistatiske fôrslangen til TESS har meget god slitestyrke, og forventningen er opptil 50 prosent bedre enn gjennomsnittet i bransjen, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen. Lovende miljøsirkel Den nye antistatiske og miljøvennlige fôrslangen til TESS viser at teknologien har løst flere av de tidligere utfordringene i oppdrettsnæringen. Tiden med arbeidsulykker på grunn av elektriske støt fra fôrslanger bør være over. – Jobben nå er å få på plass en god miljøsirkel hvor de antistatiske fôrslangene får et definert livsløp gjennom tre generasjoner. TESS har kommet ganske langt i dette arbeidet, men logistikken mellom merder og produksjon er en utfordring. Avstandene er store og en slangegenerasjon fyller fort et par store vogntog. På vei til produksjonen må slangene også rengjøres. TESS har løsninger i dag, men det gjenstår litt arbeid med å rendyrke miljøsirkelen til et bærekraftig konsept og få på plass flere praktiske
Nytt grønt fotavtrykk i oppdrettsnæringen
En nye berøringssikker fôrslangen gir en betydelig HMS- og miljøgevinst og et solid grønt fotavtrykk for oppdrettsnæringen. 85 prosent av materialet i første generasjon slange går til gjenbruk i produksjonen av de to neste generasjonene. Med en årlig produksjon og  levering på en million meter av denne fôrslangen, blir miljøet spart for mellom opptil  15 millioner kg CO2. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangene har en slitestyrke som er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i bransjen.
løsninger, opplyser innovasjonsdirektør Jan DyreHansen. Holder hva den lover Det ble et teknologisk gjennombrudd da TESS utviklet og satte i produksjon en berøringssikker fôrslange som gir en tryggere arbeidsdag på oppdrettsanleggene. Egenskapene er verifisert av SINTEF. Den nye fôrslangen til TESS er i bruk hos flere oppdrettere. - Det er bare gode meldinger fra dem som i 10 måneder har hatt slangen i bruk som har transportert flere hundre tonn fôr uten å lade en eneste volt. Det forteller om en riktig løsning med stor slitestyrke.  Den holder hva vi lover, er tilbakemeldingene fra brukerne, forteller Jan Eric Haagensen, – ingen elektrisk ladning, stor slitestyrke og UVbestandig.

- Vi jobbet lenge med utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet og gir et tryggere arbeidsmiljø på merdene. Løsningen ble bruk av et homogent plast- materiale som har en høy gjenbruksfaktor. Hele 85 prosent av materialet fra første generasjon fôrslange brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Dette er innenfor det vi i dag kan forvente, men litt fram i tid kan vi kanskje kople på flere generasjoner, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen som har vært helt sentral i utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen til TESS som har fått navnet ECOFEEDER.

Grønnere for oppdrettsnæringen
Det blir produsert og levert en million meter fôrslanger til norske oppdrettsanlegg i året. - Bransjen mangler god statistikk, men omfanget er på dette nivået og er utgangspunktet for vårt regnestykke, sier innovasjonsdirektøren. – Det betyr at oppdrettsnæringen kan bidra til å spare minst 6 millioner kg olje/gass i produksjonen. Noe som reduserer CO2-utslippet med mellom 12 og 15 millioner kg. Det er nok enda mer å hente på miljøsiden. Målinger under praktisk bruk viser at den antistatiske fôrslangen til TESS har meget god slitestyrke, og forventningen er opptil 50 prosent bedre enn gjennomsnittet i bransjen, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen. 

Lovende miljøsirkel
Den nye antistatiske og miljøvennlige fôrslangen til TESS viser at teknologien har løst flere av de tidligere utfordringene i oppdrettsnæringen. Tiden med arbeidsulykker på grunn av elektriske støt fra fôrslanger bør være over. – Jobben nå er å få på plass en god miljøsirkel hvor de antistatiske fôrslangene får et definert livsløp gjennom tre generasjoner. TESS har kommet ganske langt i dette arbeidet, men logistikken mellom merder og produksjon er en utfordring. Avstandene er store og en slangegenerasjon fyller fort et par store vogntog. På vei til produksjonen må slangene også rengjøres. TESS har løsninger i dag, men det gjenstår litt arbeid med å rendyrke miljøsirkelen til et bærekraftig konsept og få på plass flere praktiske Nytt grønt fotavtrykk i oppdrettsnæringenEn nye berøringssikker fôrslangen gir en betydelig HMS- og miljøgevinst og et solid grønt fotavtrykk for oppdrettsnæringen. 85 prosent av materialet i første generasjon slange går til gjenbruk i produksjonen av de to neste generasjonene. Med en årlig produksjon og  levering på en million meter av denne fôrslangen, blir miljøet spart for mellom opptil  15 millioner kg CO2. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangene har en slitestyrke som er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i bransjen. løsninger, opplyser innovasjonsdirektør Jan DyreHansen. 

Holder hva den lover
Det ble et teknologisk gjennombrudd da TESS utviklet og satte i produksjon en berøringssikker fôrslange som gir en tryggere arbeidsdag på oppdrettsanleggene. Egenskapene er verifisert av SINTEF. Den nye fôrslangen til TESS er i bruk hos flere oppdrettere. - Det er bare gode meldinger fra dem som i 10 måneder har hatt slangen i bruk som har transportert flere hundre tonn fôr uten å lade en eneste volt. Det forteller om en riktig løsning med stor slitestyrke.  Den holder hva vi lover, er tilbakemeldingene fra brukerne, forteller Jan Eric Haagensen, – ingen elektrisk ladning, stor slitestyrke og UVbestandig.

Fakta ECOFEEDER
Nye homogen berøringssikker fôrslange til oppdrettsnæringen. Den fyller Arbeidstilsynets krav om antistatisk materiale og er testet av SINTEF. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangen bedre slitestyrke enn gjennomsnittet i bransjen. Ved gjenbruk kan 85 prosent av materialet fra første generasjon benyttes i produksjonen av de to neste generasjonene.

Tekst og bilder: arne.braadland@tess.no

Rekordomsetning for TESS

2016 ble All Time High for det helnorske handels- og servicekonsernet TESS. Foreløpige tall viser en omsetningsøkning til 2,872 milliarder, en vekst på 5,8 prosent. Det foreløpige resultatet på 115 millioner er nær en dobling i forhold til 2015. Tallene viser at landets største slangeleverandør har lagt bak seg de ekstra utfordringene som fulgte med oljenedturen og nå er på stø kurs mot mer vekst. Den sterkeste veksten er ventet innenfor kostandeffektive leverandørtjenester til entreprenører, havbruk og offentlige virksomheter.

2016 var et år med store endringer i TESS. Medeier og gründer Erik Jølberg ble eneeier og TESS-selskapene ble samlet i et konsern. Samtidig ble orga-nisasjonen trimmet og målrettet for fremtidige muligheter og utfordringer. Spesielt var det viktig å opprettholde kapasiteten og kompetansen samtidig som personressurser ble omdisponert til posisjoner for markeder i vekst. TESS har fra starten i 1968 vært organisert som en gruppe samarbeidende firmaer, hvor tall og resultater har blitt summert. Alle er nå organisert i et konsern. De offisielle tallene vil som følge av dette vise redusert omsetning, men resultatet forblir det samme.

Økte salget til Statoil
Mange klager over omsetningsnedgang til oljesektoren. TESS har greid seg rimelig bra de fleste steder. For eksempel har salget til Statoil økt med ca. 20 prosent takket være flere store prosjektleveranser. Gjennom leveran-døravtaler har TESS i mange år hatt et nært samarbeide med Statoil. Det er et samarbeid som stadig blir tettere og oftere resulterer i konsepter med felles eierskap. Samarbeidet med Statoil om Partnershop-konsept med behovstilpasset butikk på baseområdet på Mongstad og på Melkøya i Hammerfest er et par eksempler. Dette er basert på en forsyningsmodell som gir merverdi, økt oppetid og meromsetning.

En Lean Partner
Samarbeidet med Statoil har gitt og gir fortsatt mye læring til TESS, og også Statoil tilføres mye. Som Lean Partner har TESS fokus på å finne løsninger sammen med kunden for å jobbe enklere og kostnadseffektivt gjennom hele verdikjeden. Da handler mye om å fjerne unødige operasjoner, rydde i dokument-haugen og finne den korteste veien fram til brukerstedet. Samtidig er det viktig å legge til rette med de riktige dataverktøyene for transaksjonene, som for eksempel et spesialutviklet netthandelssystem for Statoil som skal håndtere mer enn 60.000 ordrelinjer per år.

Aksjer til ansatte
Alle ansatte fikk høsten 2016 anledning til å kjøpe aksjer i sitt TESS. Ordningen ble meget godt mottatt da den også inkluderte den skattefrie rabatten på 3.000,- kroner. I tillegg ble det gitt en gunstig betalingsordning til de som måtte ønske det. Sammen med de ansatte eier Erik Jølberg nå 100% av aksjene etter at familien Nygaard ble kjøpt ut i løpet av fjoråret.

Fortsetter på grønn linje
TESS fortsetter på sin grønne linje og legger vekt på løsninger som favoriserer fornybar energi og grønn transport. Industriens Motemesse (IM-2017) er i år utvidet i et samarbeid med nærings-klyngen Water Valley som har fokus på bedre utnyttelse av vannkraften. TESS er sentral i oppbyggingen av Water Valley og næringsklyngen vokser raskere enn forventet. Samtidig er organisasjonen tydelig i den offentlige debatten om modernisering og bedre utnyttelse av vannkraften i Norge.

I tillegg til grønne fotavtrykk fra Water Valley, vil Industriens Motemesse IM-2017 være brobygger fra olje gass og til andre arenaer og næringer som har forankring i grønn og fornybar energi. Med et næringsliv i endring, er det mer enn noen gang verdifullt å delta på Industriens Motemesse (IM-2017), opplyser Erik Jølberg og tilføyer at det er ventet rekordbesøk i Telenor Arena 22. og 23. mars hvor nærmere 100 utstillere allerede har bestilt plass.

Nøkkeltall for TESS

Beløp i 1000 NOK

2016

2015

Endring

%

Omsetning

2 872 000

2 713 986

158 014

5,8 %

Driftsresultat

126 893

88 838

38 055

42,8 %

Resultat før skatt

115 327

59 251

56 076

94,6 %

Mer informasjon ved 
Daglig leder Erik Jølberg, direkte telefon: 32 84 40 12, e-post: ej@tess.no
Styreleder Ansgar Karlsen, direkte telefon: 32 84 41 39, e-post: ak@tess.no

Trosset krisen - Doblet resultatet