Nyheter

ISO 9001 og 14001:2015

TESS as har som første selskap i slangebransjen blitt sertifisert i henhold til ny ISO standard innenfor ledelsessystemene for kvalitet (9001) og ytre miljø(14001).

Gyldighetsperiode 25.06.2017 – 25.06.2020

DNV-GL vil følge opp godkjenningen med årlige revisjoner.

 

Ny standard stiller bl.a. krav til at virksomheten skal kjenne sin kontekst og interesseparter, risiko og mulighetsorientert tilnærming, lederskap og forpliktelse, kommunikasjon eksternt og internt. Kontinuerlig forbedring er nøkkelbegrep.

THM: På jobb for Statoil

THM-teamets hovedinstruktør, Signe Dahl har holdt mange kurs på landjorda eller om bord i fartøy ved kai, men aldri offshore. I mars ble derfor sikkerhetskurs offshore, offshore helseerklæring og ulike påkrevde e-læringskurs gjennomført. Mandag 3. april reiste hun ut til Trollfeltet på sitt aller første offshoreoppdrag. Her er Signe Dahls historie om den faglige jobben med slangeparken om bord på Troll A:

Jeg ble tatt godt i mot av plattformsjefen og HMS ansvarlig, og ble vist rundt. I følge kjentfolk er Troll A en oversiktlig og grei plattform, men for en fersking ble det mange inntrykk første dagen. Med hav på alle kanter er det nokså vanske-
lig å orientere seg. Selv om Troll A står på fire skaft festet på havets bunn, står plattformen slett ikke i ro. Heldigvis gynger den så regelmessig at sjøsyke ikke ble noe stort problem!
Troll A først ute med TESS Hose Management opplæring offshore
I samarbeid med Statoil har TESS utviklet kurset ”Visuell inspeksjon av slanger”. Siden desember 2015 har over 90 Statoil-ansatte deltatt på dette kurset. På kurset lærer deltakerne hvordan en visuell slangeinspeksjon skal utføres og hvilke slanger som bør godkjennes/underkjennes. I september 2016 deltok Dagfinn Kvalsund og Frank Sæle fra Troll A på inspeksjonskurs. På kurset ble det kort orientert om TESS Hose Management systemet og hvordan dette effektivt kan lagre inspeksjonsresultater digitalt. Dagfinn Kvalsund likte det han hørte og ønsket mer informasjon. Han tok kontakt med THM-teamet i TESS. Ulike THM-løsninger ble diskutert og det ble klart at Troll A ønsket selv å ta hånd om alle aspekter ved slangevedlikeholdet. For å sikre raskest og best mulig installasjon/oppsett av utstyr og kursing, ble det bestemt at dette skulle gjennomføres om bord på Troll A.
slanger i kategorier
For å kunne ha full nytte av et slangevedlikeholdssystem, må alle slanger kategoriseres og/eller tildeles opplysninger om fysisk plassering. På Troll A er det slanger av to hovedkategorier; Utility slanger og fast monterte slanger. Dette skillet er viktig, fordi det påvirker prosedyre for bestilling av nye slanger.
Utilityslangene flyttes rundt, utsettes for stor slitasje og skiftes stadig ut. Det er ikke mulig å oppgi plassering av en utilityslange, men de kan grupperes i forhold til slangemedie/hva de brukes til. På Troll A ble følgende kategorier opprettet: Utility Hydrokarbon, Utility Luft, Utility Nitrogen, Utility Vann og Pusteluft. Når en utilityslange er utslitt blir den kassert og en ny slange med nytt ID-nummer blir bestilt.
Fast monterte slanger er slanger med fast posisjon og som utsettes for mindre slitasje og byttes sjeldnere. For slike slanger er det interessant å følge historikk på slangen. Dette får slangen i THM-systemet, dersom det originale ID-nummeret brukes når slangen byttes. For slike slanger er det viktig å oppgi eksakt posisjon til slangen, slik at det er lett å finne fram til hver enkelt slange.
årsinspeksjon av slanger
For full utnyttelse av THM må det fastsettes vedlikeholdsintervaller, det vil si hvor ofte en slange skal inspiseres visuelt og evt. byttes. Statoil sin strategi er at alle slanger skal inspiseres en gang i året og påføres en strips med årets farge. Underkjente slanger kasseres og nye slanger bestilles ved behov. Slangebytter utføres ved behov, ikke etter et visst antall år. I THM ble det derfor lagt inn inspeksjonsintervall på ett år og bytteintervall på 12 år på alle slanger.
etikett med ID-nummer
For å kunne bruke THM-systemet må hver enkelt slange være registrert med individuelt ID-nummer. Troll A har fått egen etikettskriver og mulighet til å skrive ut nye etiketter på eksisterende slanger, eller opprette nye ID-nummer til slanger som ikke er registrert. På etiketten finnes ID-nummer presentert som et nummer og som en strekkode som kan leses elektronisk.
THM KundeWEB
THM KundeWEB er en online portal til THM databasen. KundeWEB gir oversikt over hele slangeparken med mange søkemuligheter, samt varslinger. En finner også detaljopplysninger om slanger med tilhørende trykktestsertifikater.

Jeg ble tatt godt i mot av plattformsjefen og HMS ansvarlig, og ble vist rundt. I følge kjentfolk er Troll A en oversiktlig og grei plattform, men for en fersking ble det mange inntrykk første dagen. Med hav på alle kanter er det nokså vanskelig å orientere seg. Selv om Troll A står på fire skaft festet på havets bunn, står plattformen slett ikke i ro. Heldigvis gynger den så regelmessig at sjøsyke ikke ble noe stort problem!

Troll A først ute med TESS Hose Management opplæring offshore
I samarbeid med Statoil har TESS utviklet kurset ”Visuell inspeksjon av slanger”. Siden desember 2015 har over 90 Statoil-ansatte deltatt på dette kurset. På kurset lærer deltakerne hvordan en visuell slangeinspeksjon skal utføres og hvilke slanger som bør godkjennes/underkjennes. I september 2016 deltok Dagfinn Kvalsund og Frank Sæle fra Troll A på inspeksjonskurs. På kurset ble det kort orientert om TESS Hose Management systemet og hvordan dette effektivt kan lagre inspeksjonsresultater digitalt. Dagfinn Kvalsund likte det han hørte og ønsket mer informasjon. Han tok kontakt med THM-teamet i TESS. Ulike THM-løsninger ble diskutert og det ble klart at Troll A ønsket selv å ta hånd om alle aspekter ved slangevedlikeholdet. For å sikre raskest og best mulig installasjon/oppsett av utstyr og kursing, ble det bestemt at dette skulle gjennomføres om bord på Troll A.

Slanger i kategorier
For å kunne ha full nytte av et slangevedlikeholdssystem, må alle slanger kategoriseres og/eller tildeles opplysninger om fysisk plassering. På Troll A er det slanger av to hovedkategorier; Utility slanger og fast monterte slanger. Dette skillet er viktig, fordi det påvirker prosedyre for bestilling av nye slanger.Utilityslangene flyttes rundt, utsettes for stor slitasje og skiftes stadig ut. Det er ikke mulig å oppgi plassering av en utilityslange, men de kan grupperes i forhold til slangemedie/hva de brukes til. På Troll A ble følgende kategorier opprettet: Utility Hydrokarbon, Utility Luft, Utility Nitrogen, Utility Vann og Pusteluft. Når en utilityslange er utslitt blir den kassert og en ny slange med nytt ID-nummer blir bestilt.Fast monterte slanger er slanger med fast posisjon og som utsettes for mindre slitasje og byttes sjeldnere. For slike slanger er det interessant å følge historikk på slangen. Dette får slangen i THM-systemet, dersom det originale ID-nummeret brukes når slangen byttes. For slike slanger er det viktig å oppgi eksakt posisjon til slangen, slik at det er lett å finne fram til hver enkelt slange. 

Årsinspeksjon av slanger
For full utnyttelse av THM må det fastsettes vedlikeholdsintervaller, det vil si hvor ofte en slange skal inspiseres visuelt og evt. byttes. Statoil sin strategi er at alle slanger skal inspiseres en gang i året og påføres en strips med årets farge. Underkjente slanger kasseres og nye slanger bestilles ved behov. Slangebytter utføres ved behov, ikke etter et visst antall år. I THM ble det derfor lagt inn inspeksjonsintervall på ett år og bytteintervall på 12 år på alle slanger.

Etikett med ID-nummer

For å kunne bruke THM-systemet må hver enkelt slange være registrert med individuelt ID-nummer. Troll A har fått egen etikettskriver og mulighet til å skrive ut nye etiketter på eksisterende slanger, eller opprette nye ID-nummer til slanger som ikke er registrert. På etiketten finnes ID-nummer presentert som et nummer og som en strekkode som kan leses elektronisk.THM KundeWEBTHM KundeWEB er en online portal til THM databasen. KundeWEB gir oversikt over hele slangeparken med mange søkemuligheter, samt varslinger. En finner også detaljopplysninger om slanger med tilhørende trykktestsertifikater.

THM WAPMAN
THM Wapman er en android smarttelefon, som kan brukes offline til operasjonelt arbeid med slanger. Med den ex-godkjente enheten kan en utføre slangeinspeksjoner, rapportere slangebytter og sjekke opplysninger om slanger. THM Mobile fungerte greit til å sjekke opplysninger og til registrering av inspeksjonsresultater. Elektronisk skanning av strekkoder med kamera fungerte ikke så godt som ønsket. Det var flere årsaker til dette, blant annet at strekkoden var for liten til å bli lest av og slitasje/smuss på etikett. TESS vil ta tak i dette omgående. Heldigvis kan en også taste ID-nummer på slangen, og TESS kan også levere merking med RFID som da vil eliminere dette.

Konklusjon
Installasjon og testing av etikettskriver og THM Wapman fungerte utmerket. Internettilgangen på Troll A var av meget god kvalitet. De to kursdeltakerne på Troll A var godt fornøyd med opplæringen og funksjonaliteten i THM KundeWEB og THM Mobil, med unntak av strekkodeavlesing. THM Opplæring offshore fungerte godt, men er tidkrevende og må tilpasses kursdeltakernes andre arbeidsoppgaver. THM Instruktør Signe Dahl lærte minst like mye eller mer enn sine kursdeltakere, og fikk en opplevelse for livet!

Kort om THM
TESS Hose Management (THM) er TESS sitt vedlikeholds-system for slanger. Systemet er meget fleksibelt og blir tilpasset kundens behov. Alle vesentlige opplysninger om slanger blir registrert i en database, sammen med tilpassede intervall for visuell inspeksjon og slangebytte. Gjennom THM KundeWEB og med THM Wapman kan kunden selv oppdatere og ha full kontroll på sin slangepark.

Trollfeltet
Troll er det største gassfunnet i Nordsjøen og en hjørnestein i norsk gassproduksjon, med hele 60 prosent av reservene i Norge. Samtidig er det også et av de største oljefeltene på norsk sokkel med produksjon på mer enn 400.000 fat per dag. Feltet er bygget ut med tre plattformer, Troll A, B og C, som alle er operert av Statoil. Troll A produserer gass nok for 10 millioner husstander i Europa, mens Troll B og C produserer olje. Troll A med sine 472 meter er den høyeste menneskeskapte konstruksjonen som noensinne er flyttet. Feltet startet produksjonen i 1996 og installasjonene har en beregnet levetid på minst 70 år. Gassen fra Trollfeltet transporteres i gassrørledninger på havets bunn til Kollsnes.  (Fra Statoils hjemmeside)

Jeg ble tatt godt i mot av plattformsjefen og HMS ansvarlig, og ble vist rundt. I følge kjentfolk er Troll A en oversiktlig og grei plattform, men for en fersking ble det mange inntrykk første dagen. Med hav på alle kanter er det nokså vanske-lig å orientere seg. Selv om Troll A står på fire skaft festet på havets bunn, står plattformen slett ikke i ro. Heldigvis gynger den så regelmessig at sjøsyke ikke ble noe stort problem!Troll A først ute med TESS Hose Management opplæring offshoreI samarbeid med Statoil har TESS utviklet kurset ”Visuell inspeksjon av slanger”. Siden desember 2015 har over 90 Statoil-ansatte deltatt på dette kurset. På kurset lærer deltakerne hvordan en visuell slangeinspeksjon skal utføres og hvilke slanger som bør godkjennes/underkjennes. I september 2016 deltok Dagfinn Kvalsund og Frank Sæle fra Troll A på inspeksjonskurs. På kurset ble det kort orientert om TESS Hose Management systemet og hvordan dette effektivt kan lagre inspeksjonsresultater digitalt. Dagfinn Kvalsund likte det han hørte og ønsket mer informasjon. Han tok kontakt med THM-teamet i TESS. Ulike THM-løsninger ble diskutert og det ble klart at Troll A ønsket selv å ta hånd om alle aspekter ved slangevedlikeholdet. For å sikre raskest og best mulig installasjon/oppsett av utstyr og kursing, ble det bestemt at dette skulle gjennomføres om bord på Troll A.slanger i kategorierFor å kunne ha full nytte av et slangevedlikeholdssystem, må alle slanger kategoriseres og/eller tildeles opplysninger om fysisk plassering. På Troll A er det slanger av to hovedkategorier; Utility slanger og fast monterte slanger. Dette skillet er viktig, fordi det påvirker prosedyre for bestilling av nye slanger.Utilityslangene flyttes rundt, utsettes for stor slitasje og skiftes stadig ut. Det er ikke mulig å oppgi plassering av en utilityslange, men de kan grupperes i forhold til slangemedie/hva de brukes til. På Troll A ble følgende kategorier opprettet: Utility Hydrokarbon, Utility Luft, Utility Nitrogen, Utility Vann og Pusteluft. Når en utilityslange er utslitt blir den kassert og en ny slange med nytt ID-nummer blir bestilt.Fast monterte slanger er slanger med fast posisjon og som utsettes for mindre slitasje og byttes sjeldnere. For slike slanger er det interessant å følge historikk på slangen. Dette får slangen i THM-systemet, dersom det originale ID-nummeret brukes når slangen byttes. For slike slanger er det viktig å oppgi eksakt posisjon til slangen, slik at det er lett å finne fram til hver enkelt slange.årsinspeksjon av slangerFor full utnyttelse av THM må det fastsettes vedlikeholdsintervaller, det vil si hvor ofte en slange skal inspiseres visuelt og evt. byttes. Statoil sin strategi er at alle slanger skal inspiseres en gang i året og påføres en strips med årets farge. Underkjente slanger kasseres og nye slanger bestilles ved behov. Slangebytter utføres ved behov, ikke etter et visst antall år. I THM ble det derfor lagt inn inspeksjonsintervall på ett år og bytteintervall på 12 år på alle slanger.etikett med ID-nummerFor å kunne bruke THM-systemet må hver enkelt slange være registrert med individuelt ID-nummer. Troll A har fått egen etikettskriver og mulighet til å skrive ut nye etiketter på eksisterende slanger, eller opprette nye ID-nummer til slanger som ikke er registrert. På etiketten finnes ID-nummer presentert som et nummer og som en strekkode som kan leses elektronisk.THM KundeWEBTHM KundeWEB er en online portal til THM databasen. KundeWEB gir oversikt over hele slangeparken med mange søkemuligheter, samt varslinger. En finner også detaljopplysninger om slanger med tilhørende trykktestsertifikater.

Partnershop på Melkøya

Tirsdag 18. april var det åpning av den nye butikken på LNG-anlegget til Statoil på Melkøya i Hammerfest. TESS Partnershop Statoil Melkøya som er butikkens offisielle navn, er et samarbeid mellom Statoil og TESS hvor formålet er en smartere og rimeligere forsyningstjeneste for produkter til drift og vedlikehold på øya.

Partnershopen betjener både Statoil og bedrifter som har arbeidsoppdrag på Melkøya. Den starter opp med to årsverk i budsjettet, men vil ved behov forsterke staben i et sømløst samarbeid med TESS Hammerfest. Også andre lokale spesialister kan bli hentet inn til enkelte prosjekter. TESS Partnershop Statoil Melkøya er den tredje Partnershopen i samarbeidet mellom Statoil og TESS.

Fest i lokalet
Det var feststemning i lokalet da et femtitalls representanter fra Statoil og TESS var samlet til en offisielle åpningen med taler, enkel servering og sammenkopling av slanger som et symbol på et tett samarbeid. I talene ble det lagt vekt på at TESS Partnershop Statoil Melkøya står på egne bein, at verdiskapningen skjer lokalt og kommer lokalsamfunnet til gode. Ved å samle forsyningstjenesten for produkter til drift og vedlikehold vil smartere jobbing og prosessforbedringer redusere administrative kostnader og øke servicegraden. Også andre aktører som jobber for Statoil på Melkøya kan raskt hente kortreiste produkter og service i Partnershopen og får en enklere hverdag.

For TESS betyr Partnershop på Melkøya at konsernets samlede aktivitet i Hammerfest øker servicegraden og samtidig styrker fundamentet for videre satsing i området.

Kulturendring i praksis
Bakteppet for etableringen av Partnershop på Melkøya er Statoils forsterkede kultur for kontinuerlig forbedringer ved blant annet bruk av LEAN som verktøy og pådriver.

Den kulturen gir også føringer for samarbeidspartnere og leverandører.

TESS har to driftsavtaler med Statoil, en for verktøy og forbruksmateriell og en for slanger og slangedeler, med mye transaksjoner og tilhørende kostnader. Statoil og TESS har i samarbeid jobbet med forbedringer og effektivisering av disse avtalene for å få ned transaksjonskostnadene. Det er blant annet blitt til Partnershop på Mongstad, som åpnet i mai 2015, og en Baseshop på Mongstad Forsyningsbase i mars 2017.

Erfaringene fra disse etableringene kommer TESS Partnershop Statoil Melkøya til gode. Disse to etableringene har vært en suksess og ved åpningen på Melkøya ble det bruk mye tid på å dele erfaringer og gi råd.

Grundig analyse
Statoil og TESS har samarbeidet i snart 30 år og siden 2004 i Hammerfest hvor Statoil på Melkøya har hatt en sentral posisjon. Med etableringen på øya har samarbeidet fått en ny dimensjon. Partnershopen har vel tilrettelagte butikklokaler på 70 kvm i det nye servicebygget og en mesanin med slangeverksted og lager. I forkant er det gjort en grundig analyse av vareforbruket, og de tusen mest brukte varene er plassert i hyllene. Det som ikke finnes i hyllene, hentes fra TESS Hammerfest eller bestilles hos TESS sentralt.

 

Mer informasjon:
Leder plan og logistikk Bjørn Pladsen
Statoil ASA
Mobile: +47 977 69140
Email: bpla@statoil.com

Avdelingsleder Alf Eirik Johansen
TESS Hammerfest & TESS Partnershop Melkøya
Mobil: +47 900 65 540
Tlf. Melkøya 78 40 69 50
E-post: alf.johansen@tess.no

Tekst: arne.braadland@tess.no

Millionkake hver fredag

Sunnmøringene er kjent for å være gjerrige, måteholdene og oppfinnsomme. En myte som er opplest, vedtatt og bekreftet av forskere. Kanskje derfor TESS Herøy og Ålesund må opp i en millionordre for å feire med kake. La gå, myte eller ikke. I mars spise de millionkake to fredager på rad, og tok med seg gleden og smilene inn i april. Nå venter oppgangstider for den lokale konditoren, kanskje.

Det er Carl-Henrik Moltumyr, Kundeansvarlig TESS Nord as - Regionsenter Ålesund som formidler det glade budskapet og at TESS Ålesund og TESS Herøy har klart å ro i land to solide påfyll til ordreboka. Her er historien bak millionkakene:
Millionkake 1
Det hele startet med en liste over nybygg på alle verft i Norge. Selgerne hos TESS i Ålesund satte i gang jobben med å finne riktige kontaktpersoner på de forskjellige verftene. Jeg var heldig og skaut gullfuglen ved en telefonsamtale til Kleven Verft.
Fikk kontaktperson på Remøy Management som bygger en stor kabellegger på verftet. Vi booket møte og Anja Lillestøl, avdelingsleder hos TESS Herøy var med på møtet som kompetanseperson på THM. Resultatet ble at TESS Herøy og TESS Ålesund får måle opp slanger på hele båten, og så plusset vi på med en verktøyordre og et slangeverksted om bord. Da passerte vi millionen.
Millionkake 2
Arbeidet var ikke over enda. MAERSK Supply Service bygger seks ankerhåndterere på Kleven. Åsmund Sætre, Elias R. Rasmussen og jeg formulerte en mail, la på noen vedlegg og sendte den direkte til CEO i Danmark som et bevisst skudd i blinde.
Det gikk noen dager før det plutselig kom en mail fra Greg Beackock, New Build Superintendent på Kleven. Da hadde vår mail reist igjennom hele MAERSK systemet og landet hos riktig person.
Anja var også med på dette møtet, og sammen klarte Carl-Henrik og Anja  og ro i land THM på alle båtene. Med hele teamet i TESS Møre og bistand fra TESS as, sikret vi oss ordrer for over to millioner kroner fra prosjektet som startet med nybygg på norske skipsverft.
Det viser seg atter en gang at med vilje, mål, mot til å ta opp telefonen og trykk på de rette knappene, så kommer resultatene som perler på en snor.
Vi har nå feiret dette med kake, ikke bare en, men to fredager på rad. En kake for h

Det er Carl-Henrik Moltumyr, Kundeansvarlig TESS Nord as - Regionsenter Ålesund som formidler det glade budskapet og at TESS Ålesund og TESS Herøy har klart å ro i land to solide påfyll til ordreboka. Her er historien bak millionkakene:

Millionkake 1
Det hele startet med en liste over nybygg på alle verft i Norge. Selgerne hos TESS i Ålesund satte i gang jobben med å finne riktige kontaktpersoner på de forskjellige verftene. Jeg var heldig og skaut gullfuglen ved en telefonsamtale til Kleven Verft.Fikk kontaktperson på Remøy Management som bygger en stor kabellegger på verftet. Vi booket møte og Anja Lillestøl, avdelingsleder hos TESS Herøy var med på møtet som kompetanseperson på THM. Resultatet ble at TESS Herøy og TESS Ålesund får måle opp slanger på hele båten, og så plusset vi på med en verktøyordre og et slangeverksted om bord. Da passerte vi millionen.

Millionkake 2
Arbeidet var ikke over enda. MAERSK Supply Service bygger seks ankerhåndterere på Kleven. Åsmund Sætre, Elias R. Rasmussen og jeg formulerte en mail, la på noen vedlegg og sendte den direkte til CEO i Danmark som et bevisst skudd i blinde.Det gikk noen dager før det plutselig kom en mail fra Greg Beackock, New Build Superintendent på Kleven. Da hadde vår mail reist igjennom hele MAERSK systemet og landet hos riktig person.  Anja var også med på dette møtet, og sammen klarte Carl-Henrik og Anja  og ro i land THM på alle båtene. Med hele teamet i TESS Møre og bistand fra TESS as, sikret vi oss ordrer for over to millioner kroner fra prosjektet som startet med nybygg på norske skipsverft.Det viser seg atter en gang at med vilje, mål, mot til å ta opp telefonen og trykk på de rette knappene, så kommer resultatene som perler på en snor.Vi har nå feiret dette med kake, ikke bare en, men to fredager på rad. En kake for hver million. Og flere kaker skal det bli.

Fortalt av: Carl-Henrik Moltumyr, kundeansvarlig TESS Nord as - Regionssenter Ålesund

Samarbeid midt i varestrømmen

Samarbeid, entusiasme, engasjement, begeistring, HMS, kvalitet og praktisk Lean. Kort sagt; 8. mars var plussordenes store dag da et 50-talls representanter fra Statoil, TESS og andre samarbeidende firmaer var til stede ved åpningen av TESS Baseshop Statoil Mongstad. Et felles prosjekt for integrert forsyning midt i varestrømmen til produksjonsplattformer og flyterigger i Nordsjøen.

Det er høy aktivitet på forsyningsbasen til Statoil på Mongstad. Den forsyner 18 produksjonsplattformer og et variert antall flyterigger med det de trenger til drift og vedlikehold. Havna på basen har årlig ca. 3200 anløp, og er med det en av Nord-Europas travleste havner. Hver måned sender basen 20 000 tonn med forsyninger ut i havet.
Kortreist produkter og service
Statoils anlegg på Mongstad har hatt kortreist service fra TESS Mongstad i over 30 år. I nesten like lang tid har Statoil og TESS hatt en samarbeidsavtale om forsyning av produkter til drift og vedlikehold. For to år siden åpnet TESS Partnershop inne på raffineriområdet til Statoil Mongstad. Bakgrunnen var høy fokus på innsparinger og økt oppetid ved anlegget.
Partnershopen ble en suksess fra første dag, og er mye av grunnlaget for nye modige tanker og alternative løsninger inne på basen. Og midt i varestrømmen er Baseshopen nå på plass med 300 kvm tilrettelagte lokaler og en vareheis med 75 kvm hylleplass.
Responstiden skal ned
- Vi har gjort en grundig vareanalyse, og de 1000 mest høyfrekvente varene som går offshore er nå på plass i hyllene hos Baseshopen, fortalte Janne M. Hellebø som er distriktsleder for TESS i Nordhordland. Hun hatt en stødig hånd på arbeidet med utviklingen av TESS på Mongstad, og hadde suveren styring på åpningsarrangementet. – Baseshopen er en forenkling og effektivisering av logistikken med fokus på kontinuerlige forbedringer. Det er blant annet ledetiden som skal ned. Den var tidligere 10 -12 dager. Målet er ned til 1 - 3 dager. Sentralt blir en ny e-handelsportal.  Den er spesialutviklet og tilpasset Statoil. Hele veien er det fokus på service for rekvirentene offshore. Samtidig vil vi fortsette å gi god kortreist service og leveranser til alle samarbeidspartnerne inne på baseområdet, poengterer distriktsleder Janne M Hellebø som oppsummerer: - Full fokus på Lean, rask respons og kortreist service i godt tverrfaglig samarbeid

Det er høy aktivitet på forsyningsbasen til Statoil på Mongstad. Den forsyner 18 produksjonsplattformer og et variert antall flyterigger med det de trenger til drift og vedlikehold. Havna på basen har årlig ca. 3200 anløp, og er med det en av Nord-Europas travleste havner. Hver måned sender basen 20 000 tonn med forsyninger ut i havet.

Kortreist produkter og service
Statoils anlegg på Mongstad har hatt kortreist service fra TESS Mongstad i over 30 år. I nesten like lang tid har Statoil og TESS hatt en samarbeidsavtale om forsyning av produkter til drift og vedlikehold. For to år siden åpnet TESS Partnershop inne på raffineriområdet til Statoil Mongstad. Bakgrunnen var høy fokus på innsparinger og økt oppetid ved anlegget.Partnershopen ble en suksess fra første dag, og er mye av grunnlaget for nye modige tanker og alternative løsninger inne på basen. Og midt i varestrømmen er Baseshopen nå på plass med 300 kvm tilrettelagte lokaler og en vareheis med 75 kvm hylleplass.

Responstiden skal ned
- Vi har gjort en grundig vareanalyse, og de 1000 mest høyfrekvente varene som går offshore er nå på plass i hyllene hos Baseshopen, fortalte Janne M. Hellebø som er distriktsleder for TESS i Nordhordland. Hun hatt en stødig hånd på arbeidet med utviklingen av TESS på Mongstad, og hadde suveren styring på åpningsarrangementet. – Baseshopen er en forenkling og effektivisering av logistikken med fokus på kontinuerlige forbedringer. Det er blant annet ledetiden som skal ned. Den var tidligere 10 -12 dager. Målet er ned til 1 - 3 dager. Sentralt blir en ny e-handelsportal.  Den er spesialutviklet og tilpasset Statoil. Hele veien er det fokus på service for rekvirentene offshore. Samtidig vil vi fortsette å gi god kortreist service og leveranser til alle samarbeidspartnerne inne på baseområdet, poengterer distriktsleder Janne M Hellebø som oppsummerer: - Full fokus på Lean, rask respons og kortreist service i godt tverrfaglig samarbeid.

Tekst og bilder: arne.braadland@tess.no