Nyheter

TESS åpnet på Austevoll

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

«Follow your Customers» er et lønnsomt motto og en tydelig strategi i TESS. Der kundene er, bør også TESS være. Etter grundig planlegging, åpnet TESS torsdag 11. januar sitt nye servicesenter på Indreholmen på Austevoll.

Austevoll er en kommune i industriell vekst, med naturlig fokus på fiske og havbruk. Omgitt av Sund og Bergen i nord, Os og Tysnes i øst, og Fitjar og Bømlo i sør, er Austevoll et voksende knutepunkt for industriell virksomhet.

TESS har over lengre tid ønsket å etablere seg på Austevoll for å nå sine nye og eksisterende kunder i området og kunne tilføre nye produkter, ny kunnskap og yte god service. TESS kjøpte tomt og startet oppføringen av bygget på Indreholmen på Austevoll våren 2017. TESS Vest as har stått for hele byggeprosessen selv, og Austevoll Bygg har bidratt med betydelig hjelp i byggefasen.

– Etter at bygget stod ferdig sent i november, startet innredningen av data, hyller og utstyr, og vi fikk kundebesøk begynnelsen av desember, forteller distriktsleder Harald Håland.

Det var knyttet stor spenning til hvor mange som tok turen til TESS og det nye industriområdet på Austevoll. Publikum sviktet ikke da flere titalls kunder og interessenter møtte opp med stort engasjement.

Lokal tilknytning
For både TESS og kundene var det viktig å ansette noen med lokal tilknytning og bred kjennskap til bransjen. Derfor var det gledelig å se CVen til Ørjan Vik i bunken med søknader.

– Søknaden til Vik stakk seg tidlig ut i prosessen, og vi er meget glade for å få han til oss i TESS, sier Espen Halland-Johansen, markedsdirektør i TESS Vest as.

Vik kommer fra Aibel i Oslo, hvor han har jobbet som innkjøps- og driftsingeniør de siste fem årene.

Vik er lokalgutt, født og oppvokst på Austevoll.

– Når TESS søkte etter folk her på Austevoll, så var jeg med å søke, og når jeg ble tilbudt jobben var ikke valget vanskelig. Det er sant at borte er bra men hjemme er best.

– Jeg gleder meg til å yte god service til nye og eksisterende kunder, sa Vik til stor applaus fra de fremmøtte.

Positiv og integrerende ordfører
Ordfører Morten Storebø gratulerte TESS med dagen og ønsket velkommen til Austevoll.

– Dere har jo vært i Austevoll lenge, men det er klar forbedring at TESS nå er på plass med permanent base i nytt og flott bygg. Med denne tilstedeværelsen vil dere få en bedre tilgjengelighet til kundene deres.

Ordføreren skrøt også av foretaksomhetene TESS bringer med seg.

– Dere bidrar til mer aktivitet i kommunen og flere arbeidsplasser. Det er viktig og det setter vi pris på. Det er en stor dag for TESS og viktig for kommunen vår at dere er kommet for å bli. Vi ønsker dere hjertelig velkommen og lykke til.

Avdelingsleder Vik og ordfører Storebø koblet avslutningsvis to grønne slanger sammen, som i TESS erstatter den tradisjonelle snorklippingen.

TESS avholdt et kundearrangement på kvelden som ble en stor suksess med nærmest fullsatt bygg av kunder og interessenter.

Vannpumper til Burundi

I desember 2015 tegnet TESS en samarbeidsavtale med Røde Kors som partner til prosjektet «Vann for livet». Nå sendes de første vannpumpene til Burundi i Afrika for å gi rent vann til rundt tusen personer.

Tekst og foto: Lasse B. Brekke

Fredag 22. desember sendte TESS fire av sine egenutviklede vannpumper fra Lier til Burundi i regi av Røde Kors. Som partner i «Vann for livet»-prosjektet, har TESS bidratt til å støtte Røde Kors i sitt arbeid for å realisere vannprosjekter i ulike deler av verden.

Vannpumpene er selvgående, uten hjelp av verken drivstoff eller elektrisitet. Ved hjelp av rennende vann kan pumpen transportere vann 10 meter oppover og 400 meter bortover. Dette utgjør omlag fem liter vann i minuttet og alt vannet som blir til overs, lagres i vanntanker til senere bruk.

Vannpumpene blir levert med alle nødvendige deler, samt reservedeler og verktøy for enkel montering.

Bygget på hyllevarer
Innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen har sammen med prosjektleder Geir Solberg og produktsjef John Høijord, jobbet med vannpumpeprosjektet i over ett år. Alle delene som er brukt i produksjonen er hentet fra eget lager.

– Pumpene er bygget på en gammel teknologi som kalles Rampump. Pumpene drives av vannets egen fallhøyde uten tilførsel av annen energi, forteller Dyre-Hansen.

I mai satte teamet i TESS opp en vannpumpe i en bekk i Sylling, for å gi den grønne teknologien en grundig test. Etter seks måneder har pumpen generert om lag 10 millioner pumpeslag og pumpet 1,4 millioner liter vann – fritt for tekniske problemer eller slitasje. Testen kan utelukkende betegnes som meget vellykket.

– Pumpen er slitesterk, hvor flere syrefaste deler er sveiset sammen for å sikre den mot både slitasje, rust og sabotasje, forteller prosjektleder Geir Solberg.

– De komponentene som trengs å byttes ut er standard produkter fra TESS som er lett tilgjengelig.

Avtale verdt 1,5 millioner
Over 700 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Av den grunn dør om lag 6000 mennesker hver dag, de fleste barn.

– Da presidenten i Røde Kors tok kontakt og spurte om TESS vill være partner, kom prosjektet «Vann for livet» naturlig raskt i fokus, forteller HR-leder og prosjektleder fra TESS, Tomas Elton Haug.

Samarbeidet er forankret i en rullende aktivitetsplan. Avtalen har en verdi på 1,5 millioner kroner, og gis som en økonomisk ytelse fra TESS til prosjektet.

– Det er givende å gi barn mulighet å gå på skolen i stedet for å bære vann, sier Haug.

 

Bred interesse fra andre organisasjoner
Jan Dyre-Hansen kan fortelle om stor interesse fra andre organisasjoner:

– Kiwi og Mester Grønn har vært med oss til Sylling for å se på vannpumpen. De var meget interesserte.

Kiwi har prosjekter på Madagaskar, og Mester Grønn har prosjekter i Etiopia og Kenya.

– Vi tror flere organisasjoner vil ha stor glede av vannpumpen, sier Dyre-Hansen.

EDIS News 1/18

TESSinform 121

Samarbeidsavtale med Trucknor

TESS inngikk onsdag 22. november en samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland.

Avtalen gjelder kjøp av slanger, ledningskomponenter, DVH produkter og tilhørende tjenester.

TESS skal inn med en kombinasjon av integrerte forsyningsløsninger som omfatter bla Partnerstock, slangeverksted og TESS Uptime vareautomater.

Sørger for økt oppetid
Som Norges største forhandler av Volvo og Renault lastebiler, har Trucknor flere av de samme kundene som TESS innenfor entreprenørsegmentet.

Integrerte forsyningsløsninger fra TESS sørger for økt oppetid og raskere gjennomføringsevne som igjen bidrar til mer fornøyde kunder i alle ledd.

De ulike IF løsningene skal plasseres strategisk i åpent landskap for å også kunne synliggjøres ovenfor andre kunder.

Samarbeidsavtalen har i første omgang en varighet på to år, med opsjonsmulighet på ytterligere to år.

Avtalen muliggjør en langsiktig utvidelse for Trucknors totalt 32 verksteder på landsbasis.

Tekst og bilder: lasse.brekke@tess.no