Nyheter

Vannpumper til Burundi

I desember 2015 tegnet TESS en samarbeidsavtale med Røde Kors som partner til prosjektet «Vann for livet». Nå sendes de første vannpumpene til Burundi i Afrika for å gi rent vann til rundt tusen personer.

Tekst og foto: Lasse B. Brekke

Fredag 22. desember sendte TESS fire av sine egenutviklede vannpumper fra Lier til Burundi i regi av Røde Kors. Som partner i «Vann for livet»-prosjektet, har TESS bidratt til å støtte Røde Kors i sitt arbeid for å realisere vannprosjekter i ulike deler av verden.

Vannpumpene er selvgående, uten hjelp av verken drivstoff eller elektrisitet. Ved hjelp av rennende vann kan pumpen transportere vann 10 meter oppover og 400 meter bortover. Dette utgjør omlag fem liter vann i minuttet og alt vannet som blir til overs, lagres i vanntanker til senere bruk.

Vannpumpene blir levert med alle nødvendige deler, samt reservedeler og verktøy for enkel montering.

Bygget på hyllevarer
Innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen har sammen med prosjektleder Geir Solberg og produktsjef John Høijord, jobbet med vannpumpeprosjektet i over ett år. Alle delene som er brukt i produksjonen er hentet fra eget lager.

– Pumpene er bygget på en gammel teknologi som kalles Rampump. Pumpene drives av vannets egen fallhøyde uten tilførsel av annen energi, forteller Dyre-Hansen.

I mai satte teamet i TESS opp en vannpumpe i en bekk i Sylling, for å gi den grønne teknologien en grundig test. Etter seks måneder har pumpen generert om lag 10 millioner pumpeslag og pumpet 1,4 millioner liter vann – fritt for tekniske problemer eller slitasje. Testen kan utelukkende betegnes som meget vellykket.

– Pumpen er slitesterk, hvor flere syrefaste deler er sveiset sammen for å sikre den mot både slitasje, rust og sabotasje, forteller prosjektleder Geir Solberg.

– De komponentene som trengs å byttes ut er standard produkter fra TESS som er lett tilgjengelig.

Avtale verdt 1,5 millioner
Over 700 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Av den grunn dør om lag 6000 mennesker hver dag, de fleste barn.

– Da presidenten i Røde Kors tok kontakt og spurte om TESS vill være partner, kom prosjektet «Vann for livet» naturlig raskt i fokus, forteller HR-leder og prosjektleder fra TESS, Tomas Elton Haug.

Samarbeidet er forankret i en rullende aktivitetsplan. Avtalen har en verdi på 1,5 millioner kroner, og gis som en økonomisk ytelse fra TESS til prosjektet.

– Det er givende å gi barn mulighet å gå på skolen i stedet for å bære vann, sier Haug.

 

Bred interesse fra andre organisasjoner
Jan Dyre-Hansen kan fortelle om stor interesse fra andre organisasjoner:

– Kiwi og Mester Grønn har vært med oss til Sylling for å se på vannpumpen. De var meget interesserte.

Kiwi har prosjekter på Madagaskar, og Mester Grønn har prosjekter i Etiopia og Kenya.

– Vi tror flere organisasjoner vil ha stor glede av vannpumpen, sier Dyre-Hansen.

EDIS News 1/18

TESSinform 121

Samarbeidsavtale med Trucknor

TESS inngikk onsdag 22. november en samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland.

Avtalen gjelder kjøp av slanger, ledningskomponenter, DVH produkter og tilhørende tjenester.

TESS skal inn med en kombinasjon av integrerte forsyningsløsninger som omfatter bla Partnerstock, slangeverksted og TESS Uptime vareautomater.

Sørger for økt oppetid
Som Norges største forhandler av Volvo og Renault lastebiler, har Trucknor flere av de samme kundene som TESS innenfor entreprenørsegmentet.

Integrerte forsyningsløsninger fra TESS sørger for økt oppetid og raskere gjennomføringsevne som igjen bidrar til mer fornøyde kunder i alle ledd.

De ulike IF løsningene skal plasseres strategisk i åpent landskap for å også kunne synliggjøres ovenfor andre kunder.

Samarbeidsavtalen har i første omgang en varighet på to år, med opsjonsmulighet på ytterligere to år.

Avtalen muliggjør en langsiktig utvidelse for Trucknors totalt 32 verksteder på landsbasis.

Tekst og bilder: lasse.brekke@tess.no

Avtale med Odfjell Drilling

Dette vil styrke TESS sin posisjon i olje & gass markedet.

TESS inngikk fredag 27. oktober en rammeavtale med Odfjell Drilling (OD).

– Dette er en milepæl for oss, og en kunde vi har jobbet over lang tid for å få på plass, sier markedsdirektør Espen Halland-Johansen i TESS Vest as.

Avtalen gjelder i første omgang slanger & kuplinger, og med gode muligheter utvidelse til også å gjelde bunkringsslanger og TESS Hose Management system.

TESS tilbyr også en fremtidsrettet e-handelsportal som sørger digitalisering av en mer effektiv og standardisert forsynings prosess. Det vil også bli inkludert som en del av samarbeidet.

Olje & gass-segmentet er et viktig satsningsområde for TESS, og Odfjell Drilling blir en viktig kunde og samarbeidspartner i dette arbeidet. Dette vil styrke TESS sin posisjon i markedet.

Stor tillitserklæring
Rammeavtalen er med en varighet på fire år med opsjonsmuligheter på ytterligere to år. TESS viser sin gode kompetanse og konkurranseevne, og møter Odfjell Drilling sine høye krav og forventninger de har til sine samarbeidende leverandører.

– Dette er en stor tillitserklæring ved at Odfjell Drilling nå velger TESS som sin avtale leverandør, sier Halland-Johansen.

Tekst: lasse.brekke@tess.no