Nyheter

Andersen Mek. Verksted AS valgte TESS

Vareautomater i produksjonen og automatiske digitale varelagre skal gi Andersen Mek. Verksted AS (AMV) drift- og vedlikeholdsprodukter når de trenger det og der de trenger det.

Avtalen med TESS som ble signert med de ansatte til stede, har en varighet på fem år med opsjon på forlengelse ytterligere tre. Den forventes å ha en total verdi på nesten 50 millioner kroner.

- AMV skal være et glansbilde.  På landsbasis vil vi vise frem effektiv drift ved å ta i bruk disse moderne logistikkløsningene som forventes å gi oss store besparelser, sa Kent Sandsmark på et informasjonsmøte for de 150 ansatte ved hovedkontoret i Flekkefjord da avtalen med TESS ble presentert. TESS vant konkurransen om kontrakten på grunn av den mest komplette, framtidsrettede og fremover lente teknologien, sa Sandsmark.

Løsningen innebærer at mindre forbruksartikler som arbeidshansker, kappeskiver, verktøy etc legges ut i vareautomater flere steder i produksjonslokalet. Dette sparer tid ved henting og det registreres automatisk hva og hvem som har hentet ut varen. I tillegg vil det bli satt opp et større lager fylt med det vareutvalget som Andersen Mek. Verksted trenger. Etter å ha registrert seg med et kort, leser en digital mottaker informasjon fra radiofrekvensid (RFID) montert på det enkelte produktet hva som er hentet ut. Ordre og faktura genereres direkte inn til TESS. Løsningen er utviklet ved TESS og bygger på mange av de samme prinsippene AMAZON benytter i sine automatiske butikker.

- Dette er teknologi som gir våre kunder store besparelser. Det å håndtere en ordre enten det er for bedriften som skal lever den og siden fakturere den eller virksomheten som skal betale den, koster mange timer og penger. Med god planlegging og samarbeid i forkant, sparer både kundene og TESS betydelige beløp på denne løsningen som vi kaller TESS Gate, sier Roar Kleven, direktør for integrerte forsyningsløsninger i TESS.


Avtalen omfatter også arbeidsbekledning og personlig verneutstyr. Dette skal leveres gjennom en netthandelsløsning skreddersydd for de ansatte ved Andersen Mek. Verksted. TESS varemerke er å følge kundene og satser både lokalt og på landsbasis. I Flekkefjord har TESS hatt eget servicesenter i mange år.

Ansatte: Informerer ansatte: Kent Sandsmark informerer ansatte ved AMV om avtalen med TESS.


TESS AS er en norskeid teknisk faghandel som er totalleverandør av slanger, drift- og vedlikeholdsprodukter- og tjenester til industri, offshore, hav- og landbruk. TESS har nesten 140 servicesentre over hele Norge inkludert syv i Danmark, Spania, Skottland, USA, Brasil og Singapore.

Andersen Mek. Verksted AS bygger og leverer produksjonsutstyr for tunnel og gruvedrift samt utstyr for olje- og gassproduksjon offshore.  AMVs hovedkontor ligger i Flekkefjord og omfatter en bygningsmasse på 14000 kvm, fordelt på kontorer, maskineringshall, sveisehall, monteringshall, elektroavdeling, lager og maling- og sandblåsningshall.

Åpnet slangeverksted

Kommer bomringen i forkjøpet

Åpnet slangeverksted i Amtmannsvingen

- Slangeverkstedet i Amtmannsvingen i Lier sikrer lokalmiljøet til TESS en betalingsfri adkomst til tjenestene og varene våre, sier Erik Jølberg, gründer og daglig leder i TESS. Torsdag 9. mai åpnet slangeverksted nummer 137.

- Det er viktig for oss å kunne tilby lokalmiljøet slanger, vi har tross alt Nord-Europas største slangelager i nabolaget her, sier Erik Jølberg.

Hensikten med tilveksten er også å møte den økende etterspørselen lokalt i Lier, samt tilby et bredere tilbud for nærliggende kommuner. I tillegg vil TESS Amtmannsvingen avlaste TESS Drammen på slangeproduksjon under den omfattende byggeprosessen av det nye sentralsykehuset.

- Vi inviterer næringsdrivende og andre i nærområdet denne dagen til pressing av slanger, servering av lunsj rett fra grillen og mange gode tilbud. Jeg håper at Amtmannsvingen skal bli det stedet der bøndene eller entreprenørene og andre næringsdrivende kommer for å få løst sine slangebehov.  Her finnes den beste kompetansen på slanger i Lier. Slangeverkstedet skal til og med ledes av liungen Ole Christian Espedal.

Kontakt: Jan Ivar Lindseth mobil: 957 56 163

Industri-Fokus blir TESS

Birgit Barve Gran og Jan Backløf Barve har solgt sine aksjer i Industri-Fokus AS til TESS Øst as ved Erik Jølberg.

Jan Backløf Barve og Erik Jølberg er bransjeveteraner og har kjent hverandre i flere tiår.

- Når vi nå valgte TESS etter et noe anstrengt samarbeidsklima med vår tidligere kjedeforbindelse og vårt ønske om å bli en del av en større enhet, tror vi dette vil være en meget gunstig løsning for kundene våre, leverandørene og ikke minst de dyktige medarbeiderne, uttaler Barve.

I 2018 hadde Industri-Fokus en omsetning på ca. 40 millioner kroner fordelt på hovedkontoret i Alf Bjerkes vei i Oslo og avdelingen på Skjetten. Jan Barve fortsetter i virksomheten etter nærmere avtale og hans store nettverk med både kunder og leverandører, vil bli ivaretatt på beste måte. - Det er også viktig for oss alle at selskapet forblir norskeid, sier Barve.

Fra TOOLS til TESS
Dette er den femte kjedebutikken som forlater TOOLS og blir TESS i løpet av et drøyt år.

- Kundene følger sine relasjoner og blir godt ivaretatt, sier TESS-gründer Erik Jølberg, som registrerer sterk omsetningsvekst de siste årene. Det meste har kommet fra egen organisk vekst, men også ti oppkjøp har bidratt med betydelige beløp. Resultatet for TESS-konsernet i 2018 blir det beste noensinne med en totalomsetning på godt over 3 milliarder kroner og et driftsresultat på ca. 180 millioner kroner.

TESS er delt i fire regioner samt administrative firmaer. Industri-Fokus blir integrert i TESS Øst as. Daglig leder Nils Lauvlid er begeistret over oppkjøpet.

- Vi er fra før en veldrevet TESS-region og enda bedre skal vi bli med denne verdifulle tilveksten, ikke minst innen transmisjoner og industrirelaterte produkter, sier Lauvlid. Han setter også spesielt pris på nye, dyktige medarbeidere.

Fakta om TESS
137 servicesentre i Norge. Syv i utlandet. 1.150 ansatte og omsetning 3,3 milliarder i 2018.

Særegenheter:

  • Teknisk Faghandel med slanger og sveis som basisprodukter.
  • E-handelsløsninger, spesialtilpasset storkunder.
  • TESSgate, løsning for å ubemanne og sikre lagre.
  • Vedlikeholdsløsninger for økt oppetid og fortjeneste.
  • Eiere: Ansatte og Stiftelsen Erik Jølberg.

Kontaktpersoner:
Erik Jølberg, daglig leder TESS as: [email protected], Tlf: 32 84 41 12
Jan Backløf Barve,: [email protected] Mobil: 93004600
Nils Lauvlid, daglig leder, TESS Region Øst: [email protected] Mobil: 93066690

Eller via Anette Hansen, kommunikasjonsdirektør, TESS as, 97515708, [email protected]

THM sikrer driften

THM – fra forbruksartikkel til virksomhetskritisk forretningskonsept

TESS Hose Management, THM er viktig for å sikre korrekt vedlikehold av slanger, redusere risiko og unngå utslipp. Risikobaserte inspeksjoner bidrar også til reduserte kostnader.

Denne artikkelen er et resymé av et foredrag som ble holdt på konferansen energy:connected 2019 i regi av Energy Valley /Subsea Valley. Foredraget ble holdt på engelsk, du kan lese hele under her.

TESS hose management – from a simple asset to a business critical concept

TESS hose management, THM, is critical to assure the correct maintenance of the hoses, reduce risk and avoid  emissions of an installation. The risk-based inspections also saves the company cost up to 33 percent.

This speech was given by Jan Georg Tunes, Operational Director, THM, at energy:connected 2019. Many attendants have asked for it. You can read a slightly modified version her.

TESS has managed to transform it’s most important product  group– hoses – from a low status and little regarded product – use and throw away – into a product that is recognised as important for up-time and in need for cost effective solutions (LEAN) to be managed properly.

The management of the flexible hose assemblies is done through a series of defined processes, defined competence levels and a supporting software named TESS Hose Management.

As digitalization is pushing the development on many fronts, TESS has been investing millions every year in further development of the TESS Hose Management Concept – aiming to keep the position as world best.

The biggest challenge developing a maintenance system for hoses is to predict the life spend of the different hose installations. It is almost like asking “how long is a rope…?”

This is directly linked to the fact that most hydraulic hoses are made of rubber and steel – layer by layer - and as rubber being an organic material, it reacts to pressure, temperature, UV radiation, cold and warm, salt from the sea, etc. in a way that no matric is able to calculate without a lot of sensor data both from the inside and from the outside of the hose.

Such solutions have so far proven to be less successful in operational environments, and also quite expensive.

Risk based inspections
Until cheap and trustable ways of predicting the life-length of a hose are in place  - other solutions must be developed and implemented.

Risk management has become more and more in focus - also when it comes to hoses. It’s a part of the general development in our society.

A typical risk assessment on hoses evaluate consequences in case of hose failure such as:

-          Environmental impact / size of an oil spill
-          Operational downtime
-          Personnel injuries

The most common use of the risk assessment result is risk mitigation, but since the assessment often is rather extensive, it would be nice if it had other major purposes.

Based on the Guidelines for the management of flexible hose assemblies from UK Oil & Gas, the TESS Hose Management system is developed using a maintenance philosophy called risk based inspections.

This gives our customers a flexible and adaptable maintenance strategy and system for their hoses, which significantly reduces maintenance efforts, and increases plant reliability and availability at the same time.

This correlation results from shifting inspection efforts from “over inspection” of uncritical equipment to an increase in inspections cost-spending on components with potentially higher probability of failure and consequence.

The result is an overall risk reduction and increase in plant safety and reliability while constraining costs.

Savings

Since both inspections and replacements are pre-planned, these activities can be coordinated with other maintenance activities, eliminating even more down time.

Many of our offshore-customers typically used to have a maintenance strategy stating that the hoses should be replaced every 5th year – typical during reclassification work.

Our calculations, when comparing the 5th year model with the risk based model, gives an upside to the risk-based model of at least 24% - often 33% on costs. Calculations are backed-up of real life experience.

This transfers in to close to 2 mill NOK saved over a 10 year period when having 1000 hoses in the maintenance plan. These 2 millions are ONLY calculated towards the maintenance work and parts needed.

Savings linked to less downtime, less environmental emissions, fewer deliveries of incorrect hoses, digitalisation of the ordering process for hoses, etc, etc are additional.

It seems that not only good planning, but also the correct way of planning is the way to go to reduce costs and at the same time increase operational up-time and safety.

Do you want to know more? Contact Jan Georg Tunes, [email protected], +47 951 05 968

Satset i nedgangstid

Tredoblet ordreinngang på slanger til subsea i TESS

TESS har en tredobling i ordreinngangen på slanger til olje- og gassindustrien over hele verden. Da oljemarkedet var nede og store deler av subseamarkedet kjempet for å overleve, beholdt TESS lageret og ressursene og bygget kapasitet for å være rustet for en oppsving.

- Omsetningen i TESS Subsea as nærmer seg 100 millioner allerede hittil i år. Kapasitetsoppbyggingen kommer til sin rett nå som markedet er på full fart opp igjen, sier Ansgar Karlsen, teknisk direktør i TESS as.

TESS leverer slanger og tilhørende produkter og tjenester til norsk og utenlandsk industri. Selskapet omsatte i 2018 for 3,1 milliarder kroner. Foreløpige tall viser et resultat på 181 millioner kroner.

Mer komplekse

- Produktene blir stadig større og mer komplekse, sier Stefan Johnsen, direktør for TESS Subsea.

– Krav til dimensjon, trykk, temperatur og kollapsbestandighet er stadig økende med flere og flere kjemiske linjer i slangepakkene eller jumperne, forteller Subseadirektøren.

Etterspørselen er stor fra alle deler av markedet, med Asia i sterkest vekst.  Jumperne som produseres i TESS brukes blant annet til å distribuere hydraulisk kontrollvæske eller kjemisk injeksjonvæske i undervannsinstallasjoner. Prosjektene og produksjonen håndteres fra TESS Subsea ved hovedkontoret til TESS as i Lier. I Lier har også TESS nord-Europas største slangelager.

Rekrutterer

For å ta unna for ordreøkningen rekrutterer TESS i disse dager blant annet prosjektingeniør, kvalitetskontrollør og montører. Det er 197 personer fast ansatte ved TESS i Lier, totalt er det 1050 personer ansatt i Norge og ved avdelingene i Brasil, Aberdeen, Danmark, Las Palmas og Singapore.

Nylig innførte TESS nattskift på lageret for å håndtere alle forsendelser ut og inn. For å øke den fysiske kapasiteten utvides også eksisterende produksjons- og lagerlokaler med en ekstra hall.

Kontakt:

Ansgar Karlsen, teknisk direktør og styreleder i TESS as: 905 01 649, [email protected]

Eller via Anette Hansen, kommunikasjonsdirektør: 975 15 708, [email protected]