Nyheter

Vaskestasjon for fôrslanger

TESS har utviklet en høytrykk vaskestasjon for innvendig og utvendig vask av brukte fôrslanger før fragmentering og resirkulering.

Tekst: Lasse B. Brekke

Gjennom en årrekke har TESS hatt et miljøfokus om lav klimabelastning i både produksjons- og forbrukerøyemed.

I 2017 revolusjonerte TESS havbruksbransjen med ECOfeeder – en resirkulerbar og berøringssikker fôrslange, hvor materialene gjenbrukes til samme formål. Det homogene materialet i slangen har en høy gjenbruksfaktor og hele 85 prosent av materialet fra første generasjon kan brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Prosessen forankres så vel i levetid som miljøhensyn. Levetiden bidrar til å rasjonalisere driften av anleggene.

– ECOfeeder er testet ut hos de største oppdrettsselskaper med gode resultater og er allerede i bruk hos mange aktører i havbruksnæringen, forteller innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen i TESS as.

Høytrykk vaskestasjon
For å gjøre gjenbruk av slangene mulig, må det gjennomføres grundig rengjøring. TESS har derfor utviklet en høytrykk vaskestasjon for innvendig og utvendige rengjøring av brukte fôrslanger før fragmentering og resirkulering. Vaskestasjonen brukes som forprosess før fragmenteringsmaskinen, slik at materialene kan prosesseres videre til pellets før ny slangeproduksjon.

Vaskestasjonen går som en del av fragmenteringen og gjennomføres i én og samme operasjon. Slangen føres inn i vaskestasjonen via en mekanisme, som kan opereres både motorisert og manuelt. Innvendig rengjøring gjennomføres av høytrykksslange med egen fremdrift. Deretter rengjøres slangen utvendig via flere høytrykksdyser. Videre framtrekk gjøres automatisk av fragmenteringsmaskinen.

– Dette gjør at det ikke blir noen ekstra håndtering av slangen i prosessen. Det gir en tidsbesparende og kostnadseffektiv løsning, forteller Dyre-Hansen.

Fragmentene samles i en såkalt «Big bag» og rommer om lag 150-200 meter slanger.

Satt i system
Det innovative systemet er et skattefunn-prosjekt og støttet av Innovasjon Norge. Maskinen består utelukkende av TESS-komponenter som er satt i system. Arbeidet startet tidlig på våren i 2017 og de første testene ble gjennomført allerede i august 2017.

Vaskestasjonen separerer og leder bort vaskevann både fra innvendig og utvendig vask, som kan inneholde organismer som ikke skal spres eller tilkobles annet maskinelt om dette er påkrevet.

Av sikkerhetsmessige hensyn sørger sprutbeskyttelsen for å holde operatøren trygg fra å bli utsatt for vaskevann.

Maskinen kan utstyres med doseringsmekanisme for desinfeksjon av fragmenterte materialer. Maskinen fungerer like godt med tilknytning av saltvann som ferskvann.

Prototype er testet med gode resultater, og erfaringene blir benyttet for å optimalisere fremtidige versjoner. Maskinen kommer på markedet i løpet av høsten 2018.

Vil du vite mer, kontakt:
Jan Dyre Hansen, tlf.: 32 84 40 04, e-post: jan.dyre.hansen@tess.no
Jan Eric Haagensen, tlf.: 32 84 41 56, e-post: jeh@tess.no

Håndbok 2018/2019

TESS lanserer den 46. utgaven av sin anerkjente produktkatalog. En slankere og mer innholdsrik håndbok med nytt digitalt fundament er klar for utsendelse.

Tekst og foto: Lasse B. Brekke

6200 eksemplarer av TESS Håndbok 2018/2019 står klare til å distribueres ut til TESS sine 113 servicesentre.

Årets utgave er produsert med bakgrunn av det digitale vareregistreringsprogrammet PIM (Product Information Management). PIM-løsningen brukes til blant annet e-handel og kataloger. Formålet med PIM er å fungere som en overordnet løsning for produktinformasjon i TESS.

– Vi legger all data i PIM-løsningen før vi importerer den til håndboken, forteller markedssekretær Barbro Vangen Syvertsen.

Nytt produksjonsverktøy
Håndboken er for første gang designet og produsert i Adobe InDesign, som gir en større fleksibilitet i produksjonen og til kundetilpassede kataloger. Produksjonsteamet har primært bestått av Vivian Hansen, Barbro Vangen Syvertsen og Tonje Jenker, under prosjektledelse av Dagfinn Berge.

I en stadig mer digitalisert hverdag er det fortsatt etterspørsel etter den store produktkatalogen på papir. Derfor har denne en nyttig verdi som oppslagsverk på servicesentre, kontorer og verkstedlokaler. Samtidig er miljøaspektet ved produksjonen tatt i betraktning og opplaget er redusert fra 15 000 i 2003 til 6000 i 2018. Filosofien er i tråd med bedriftens systematiske miljøpolitikk og sertifisering i henhold til ISO 14001.

Håndboken er tilgjengelig digitalt på tess.no og industrinett.no.

Første prosjekt fullført

Første prosjekt fullført på verdens mest kraftfulle seismiske fartøy

TESS Canarias har fullført sitt første prosjekt - og med stor suksess.

I 2013 valgte seismikkselskapet Petroleum Geo-Services (PGS) å implementere TESS Hose Management (THM) om bord på sin seismikkflåte. Flåten består av seks fartøy, hvorav to S-klasse (Sterling) og fire T-klasse (Titanium).

PGS henstilte seg til TESS Canarias om service på Ramform Titan - en T-klasse seismisk fartøy som er verdens mest kraftfulle og effektive.

Nær 200 hydrauliske slanger for luker og ramper er montert, installert og testet på alle dekk. TESS utbedret også noen av lengdene på slangene for å forlenge levetiden.

Etter en intens uke med arbeid ombord på Ramform Titan, mottok TESS følgende tilbakemelding fra PGS:

"- Dette profesjonelle teamet utførte prosjektet på profesjonell og effektiv måte. Vi er sikre på at de vil få stor suksess i fremtiden, gitt deres effektivitet i arbeidet som var gitt. Bra jobbet. Vi må spesielt få takke slangermester Joachim Jarlev, generaldirektør Rajiv Kripalani og handelsdirektør Eduardo Gil."

Kundetilfredshet er nøkkelen

TESS prøver alltid å vise kreativitet for å finne løsninger og fleksibilitet når det gjelder å løse kundenes problemer.

- Vi er glade for å se at våre tilbakemeldinger fra kunder er i samme skala som leveransen. Vår kundetilfredshet er nøkkelen i hver leveranse, forteller handelsdirektør Eduardo Gil ved TESS Canarias.

TESS følger alltid sine kunder.

Industrifokus blir TESS

Tekst og foto: Lasse Brekke

Før inngangen til 2018 ble alle frittstående forhandlere i Tools-kjeden fristilt. TESS kjøpte opp både ICO i Fauske og nå Industrifokus i Porsgrunn, som begge har sin fortid under Tools-paraplyen.

– Vi var to som startet opp Industrifokus med en aksjekapital på 500.000,-, og når vi åpnet butikken hadde vi en lagerbeholdning på 1,5 millioner kroner. Vi hadde 4-5 sentrale leverandører som vi hadde kreditt hos i over ett år, og betalte når vi hadde mulighet. Det skal ikke være mulig å starte slik vi gjorde med den aksjekapitalen. Vi startet med fire tomme hender, kjøpte to ringpermer og kulepenner, så satte vi i gang, sier 
Rønningen.

– Vi tok over dagens lokaler i august 1999 og jobbet døgnet rundt for å bli ferdig med butikken, forteller Rønningen.

Rønningen signerte en avtale med Tools som frittstående forhandler. Tools var selv unge i bransjen etter å ha startet opp virksomheten tidligere samme år.

1. november samme år åpnet de dørene for første gang i Drangedalsvegen 100, kun tre måneder etter overtakelsen av lokalene.

– Vi ordnet butikken kl. 05-08, jobbet med kundene mellom 08-16, og på kvelden styrte vi ordre og ryddet butikken. Jeg har egentlig aldri hatt en vanlig 08-16-jobb, men det er det som må til og det er sånn jeg trives best, forteller Rønningen.

I 2017 hadde Industrifokus en omsetning på om lag 44 millioner kroner og en lagerbeholdning på ca. 4 millioner.

Paralleller til TESS
Likhetstrekkene fra Industrifokus til barneårene i TESS er merkbare; To gründersjeler med pågangsmot og en felles visjon om å lykkes er en blåkopi på Jølberg og Nygaards eventyr.

Med kunnskapen og ekspertisen som Industrifokus besitter kombinert med markedsposisjonen og kvalitetsprodukter fra TESS, har begge parter store forventninger til samarbeidet.

– Vi står nå i posisjon til å endre oss til det bedre med nye eiere, og det ser vi frem til, forteller Rønningen.

Utvikling og samarbeid
Det er lagt ned betydelig jobb med bearbeiding av avtaleverket fra Tools siden oppkjøpet var klart.

– Det viktigste for oss er at kundene vet at det er Industrifokus de alltid har handlet hos, ikke Tools, sier Rønningen.

– Vi gjør det samme vi har gjort hele tiden, samtidig som vi jobber med å videreføre flere store og betydelige avtaler inn i TESS-systemet.

Industrifokus har en noe dreid fokus på kjernevirksomhet enn TESS, som forsterker bredden av kunnskap og utvider kundemassen.

– Vi har mer fokus mot kulelager, transmisjoner, skruer, festemidler og lignende. Fokuset vårt er utelukkende rettet mot proffmarkedet. Vi er veldig gode på service. Vi er ikke de billigste, men vi er veldig gode på det vi driver med og det vet kundene.

Planen for Industrifokus er å jobbe tettere med TESS-bedriftene JD Sveise-service og TESS Porsgrunn for en felles samarbeid i Grenlandsområdet.

– Det er bred enighet om samarbeidet for å bli en totalleverandør i flere segmenter.

Smidig oppkjøp
Forhandlingsmøtet mellom TESS og Industrifokus gikk raskt og smidig. Begge partene fant tonen med en gang og overtakelsen var enkel og ryddig.

– Dette føltes helt naturlig, vi var på samme side. Det var flere aktører på banen som ønsket samarbeid med oss, men vi stoppet alle fordi vi visste at TESS var riktig for oss.

– Vi tenker som TESS tenker, og håpet og troen er å komme lettere i posisjon til å ta markedsandeler sammen med TESS. Det er en motivasjonsfaktor at vi har avsluttet samarbeidet med Tools og får TESS på laget.

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

TESS gruppen har over de siste 50 år utviklet seg til et ledende konsern for norske virksomheter innenfor industri, bygg og anlegg, onshore, offshore og subsea og har fulgt norske virksomheter ut i verden med nye etableringer.

For å styrke sin satsing på digitale løsninger og sveiserelaterte produkter har TESS kjøpt 70% av aksjene i Eiva Safex AS m.v.f. 1. mai 2018.

Eiva Safex skal ikke endre navn eller struktur og vil ha samme daglige leder og lederteam som i dag og dagens aksjonærer VESS AS fortsetter med 20 % og Praxair Norge AS med 10 % av aksjene. TESS konsernet har etter dette over 1000 ansatte og omsetning opp mot 3 Milliarder inkludert etableringer i Aberdeen, Esbjerg, Houston, Brasil og Singapore.

TESS er fra før Norges største leverandør av sveiserelaterte varer og tjenester og eier også JD Sveiseservice AS i Telemark.- TESS har utviklet logistikkløsninger som er digitalisert innenfor automater og containere og Eiva Safex har digitale løsninger for sakkyndig kontroll av løfte- og lasteutstyr og internkontroll.

Dette tilfører kundene spisskompetanse og bedre løsninger også for HMS.Samarbeidet vil også bli presentert på Industriens Motemesse i Oslo 27-29. september 2018 samtidig som TESS markerer sitt 50-års jubileum.

For ytterligere informasjon kontakt:
Erik Jølberg
TESS CO
ej@tess.no 
Mobil 905 26 265