Nyheter

Kommunen må bruke bestillermakta!

- Kommunene og andre offentlig etater kan i langt større grad bruke bestillermakta for å styrke næringslivet i lokalsamfunnet. Det bør være et viktig moment når MEF og kommune-Norge under Arendalsuka debatterer hvordan de skal bygge landet, sier gründer og daglig leder i TESS, Erik Jølberg.

Maskinentreprenørenes forbund arrangerer en debatt under Arendalsuka med tittelen: Anleggsbransjen og kommune-Norge – Hvordan skal vi bygge landet?

- I TESS er vi opptatt av å utøve samfunnsansvaret ved å være en stabil og forutsigbar arbeidsgiver og næringsaktør i de 140 lokalsamfunnene vi har virksomheter i. Det har slått oss at kommunene muligens ikke tenker over at penger sendes ut av landet når tilbydere med utenlandske eiere vinner også de mindre kontraktene. Vi mener ikke at kontrakter skal forfordeles, men ber om bevissthet om hva et norsk eierskap til arbeidsplasser i lokalsamfunnet betyr og er avhengig av, mener Erik Jølberg.

TESS lederen håper Julie Brodtkorp som leder for Maskinentreprenørenes forbund har dette poenget i fokus, da hennes medlemsbedrifter alle er utsatt for konkurranse fra utenlandske konkurrenter i kampen om å vinne de store ubyggingskontraktene.

- Jeg mener Julie Brodtkorp bør utfordre kommunerepresentantene på dette i debatten. Det handler om å beholde de levende og bærekraftige lokalsamfunnene. Da må kommunene være seg sitt anskaffelsansvar bevisst, sier Jølberg.

Under debatten stilles spørsmål om hvilke mål kommune-Norge har for anleggsbransjen og hvordan entreprenørene selv ser på kommunene som oppdragsgiver.

- Jeg håper virkelig at noen tør å ta denne dimensjonen inn i debatten. En stabil og langsiktig eier legger ikke ned virksomheten under forbigående konjunktursvingninger. En nasjonal eier sender ikke overskuddet ut av landet slik at pengene ikke beskattes etter norske satser. En stabil arbeidsgiver i et lokalsamfunn er viktig for den lokale infrastrukturen. Det innebærer sikkerhet for foreldres arbeidsplasser, barn på skolene og i barnehagene, for et velfungerende boligmarked, understreker TESSgründeren.

TESS er en teknisk faghandel som leverer slanger og tilhørende tjenester til industri, offshore, havbruk, entreprenører med flere. Sveismateriell er viktig produktgruppe sammen med drift-og vedlikeholdsprodukter. Konsernet eies av en stiftelse som har som formål å beholde virksomheten i Norge og dele ut penger til veldedige formål i lokalsamfunnet der hovedkontoret ligger i Lier. TESS har servicesentre 140 steder i Norge og utlandet og sysselsetter om lag 1400 mennesker. Omsetningen i 2018 var på 3,4 milliarder kroner hele konsernet inkludert.

Les mer om debatten på MEFs nettsider her

Valgte Ecofeeder for miljøet

- Fôrslangen er litt dyrere enn andre slanger, men for oss i Eide fjordbruk er miljøhensyn viktig. Vi valgte Ecofeeder fordi den kan resirkuleres, det blir store mengder dersom vi skulle ha sendt 5000 meter slange til forbrenning, sier Tomas Frotjold, driftsleder i Eide Fjordbruk, Fensfjorden.

Eide fjordbruk er et oppdrettsselskap med base i Hardangerfjorden, Fensfjorden og Osterfjorden. I Fensfjorden alene er det lagt ut 5000 meter slange for foring av fisk.

- Ecofeederen renses og males opp på kaia av folk fra TESS for deretter å bli smeltet om til ny fôrslange. Vi sparer både miljøet og arbeidet med å bli kvitt slangene når de må byttes, sier Frotjold.

I dag har Eide fjordbruk i Fensfjorden 2. generasjons Ecofeeder, altså en slange som er resirkulert til ny bruk.

ECOfeeder er en berøringssikker fôrslange der det antistatiske materialet og slangematerialet (polyethylene) er støpt i ett stykke slik at slangen beholder sine antistatiske egenskaper når den males opp og støpes på nytt.  En fôrslange kan gjenbrukes i tre generasjoner og sparer miljøet i snitt 36 000 kilo hydrokarboner. De fem tusen meterne i Fensfjorden utgjør ca 10 tonn polyetylen.

Revisjonscontainere til Equinor

Equinor har inngått en rammeavtale om leie av containerne fra TESS med tilpasset innhold. Containerne plasseres ut til revisjonsstanser eller andre prosjekter.

– Ved en revisjonsstans, stenges plattformen ned for inntil tre-fire uker for å utføre større vedlikehold og utskiftninger av nødvendig utstyr. Dette er prosjekter som er nøye planlagt og forbundet med en stram tidsplan. Det kan være ganske hektisk i den perioden revisjonsstansen pågår, forteller kundeansvarlig Kjetil Io i TESS Vest.

Alle revisjonsstanser har en nøye og detaljert plan for hva som skal gjennomføres og i hvilken rekkefølge. Det er ofte forbundet med krevende prosesser som også skal koordineres med en rekke andre aktiviteter.

Prosjekt ved Oseberg feltsenter
Tidligere eide Equinor alle revisjonscontainerne. Etter endt revisjonsstans ble containerne sendt til Mongstad for lagring i inntil fire år, til neste revisjonsstans. Under lagring ble ofte utstyret forringet etter flere år uten nødvendig vedlikehold. Dette førte til betydelige kostnader og tidspress for Equinor. I den forbindelse inviterte Equinor til et samarbeid med TESS om oppkjøp av revisjonscontainere med innhold, for så å leie de ut igjen til Equinor. Ansvaret med vedlikehold, resertifiseringer, oppgraderinger og godkjenninger ble også overtatt av TESS.

Et av de første prosjektene var ved Oseberg feltsenter, hvor TESS leverte tre containere med innhold i forkant av revisjonsstansen. Flere liknende installasjoner benyttet seg også av tilbudet. Prosjektet ble en suksess for begge parter og TESS arbeider videre for å presentere løsningen for de øvrige plattformene i Equinor.

– Vi er veldig fornøyde med avtalen med TESS. Samarbeidet har fungert kjempegodt og TESS har levert forbi forventet service, forteller revisjonsstanskoordinator for drift ved Oseberg feltsenter, Reidun Spissøy.

Systemer er bygget opp slik at TESS mottar lister med oversikt over det utstyret som det er behov for under prosjektet. Utvalget begrenser seg nødvendigvis ikke kun til lagerholdningen, TESS er fleksible og kan skaffe annet utstyr ved behov. Når innholdet er valgt ut, fylles utstyret i egnede containere og sendes til basen tilhørende den respektive installasjon.

Innhold etter ønske
TESS leverer både 10- og 20-fots offshorecontainere. Innholdet er i hovedsak forskjellige slangetyper, flenseoverganger, manifoiler og ulike typer verktøy som blir sendt offshore.

TESS har bygget opp en infrastruktur med lys og varme på alle containerne under lagring, og en vedlikeholdsplan for alt utstyret. Det gjelder resertifiseringer av slanger, løfteutstyr, godkjenning av containere, elektriske komponenter og lignende.

En liten oversikt over det viktigste utstyret;

 

  • Utilityslanger
  • Dampslanger
  • Hydrokarbonslanger
  • Manifoiler til ovennevnte servicer for luft, sjøvann, nitrogen, ferskvann, damp og hydrokarboner
  • Flenseoverganger
  • Ulike overgangskuplinger, bredt utvalg
  • Slangebroer
  • Skjøteledninger, fordelingsbokser (skjøtekontakter)
  • Sertifiserte taljer
  • Ulike typer verktøy (rikt utvalg)

 

– Det er ikke kun ved revisjonsstanser det er behov for denne type utstyr. Dette er høyst aktuelt på andre prosjekter hvor man skal gjøre større utskiftninger og det er behov for ekstra ressurser, forteller Kjetil Io.

Relevante godkjenninger og sertifikater, som Z-015, vil også være underlagt TESS sitt ansvar og følger leveransen.

TESS forbereder blockchain

- Vi er stadig på jakt etter mer effektive og sikre løsninger. Jeg tror at blockchain eller blokkjeder kan gi oss og kundene våre store gevinster på sikt, sier Erik Jølberg i TESS.

Blockchain eller blokkjeder er en kjede hendelser eller aktiviteter som bygger på hverandre i rekkefølge etter hvert som foregående steg er autorisert eller godkjent. En blokkjede innebærer en dokumentert versjonshåndtering, noe som gir kontrollerbar og kontinuerlig sporbarhet og eliminerer graden av menneskelig feil.

- Vi har flere tjenester som inngår i våre kunders prosesser innen sikkerhet eller prosedyrer. Vi ønsker å legge sporbarhet og versjonshåndtering på produkter og tjenester som gjør transaksjonene mer effektive og hele verdikjedens historikk og fremdrift etterprøvbar, sier gründeren.

TESS ble nylig medlem av Blockchain Industry Group, en sammenslutning som jobber for å utvikle og spre kunnskap om blokkjeder.

- Vi sier om oss selv at vi er «blockchain prepared». Vi er opptatt av å koble oss på en eksisterende kjede for å sikre oss mot forfalskninger og gjøre prosessene mer effektive for kundene våre, sier Erik Jølberg.

Åpnet på Hitra

- Riktig og viktig at dere er her

- Det er riktig og viktig at dere er her. TESS Hitra ligger på indrefileten, midt i sentrum av havbruk, industri og transportårer til lands og vanns, sa ordføreren på Hitra da han åpnet servicesenteret.

Ole Laurits Haugen overrakte blomster til Bjørn Johan Dragsnes og Sebastian Nielsen som skal drive TESS Hitra.

- Vi er verdens ledende havbruksregion. Den posisjonen må vi sloss for å beholde. Derfor er det viktig at næring som TESS etablerer seg på Hitra. I tillegg til de store virksomhetene som Lerøy, Salmar, Frøy rederi, Kystteknikk og så videre, må vi ha tjenestetilbyderne i nærheten, sa ordføreren.

TESS Hitra
Det nyeste servicesenteret i TESS ligger svært sentralt til i det man kommer ut av den fem kilometer lange tunnelen som går ut til Hitra. Rett ved siden av ligger hurtigbåtkaia. Veien går videre til Frøya og daglig går det en mengde servicebiler mellom dette området og Trondheim, ca to og en halv times biltur unna.

- Nå blir det enkelt for dem som har glemt noe å stikke innom. Servicesenteret på Hitra er fullt utstyrt med eget slangeverksted og lager for høytrykk- og lavtrykkslanger, samt en døgnåpen slangevakt. Logopresse for arbeidstøy er også i servicesenteret. Ved oppstarten vil det være to ansatte, og markedet gir muligheter for rask vekst. Bygget er på 800 kvm og har en flott beliggenhet på Sandstad.

- Vi har store forventninger til plasseringen her på Hitra og Frøya. Hele 40 prosent av den totale verdien av eksport fra Sør-Trøndelag går herfra. Mye av dette er laks. Flere av TESS’  største kunder er innen havbruksnæringen, men alle kunder er viktige for oss, sier Øyvind Brox, daglig leder i TESS Region Nord.

Legger merke til etableringen
På grunn av den synlige og sentrale beliggenheten har kommunen vært opptatt av utformingen av bygget. Både vinkler, høyder og innplassering er gjennomtenkt. Det er Kystbygg som har tegnet og reist bygget.

- Det blir lagt merke til at en nasjonal aktør som TESS etablerer seg akkurat her på Hitra. Det gir positive signaler til omgivelsene, her skjer det noe og dere har tro på fremtiden, sa Roger Lund, representant fra Kystbygg.

Ole Laurits Haugen, ordfører på Hitra koblet sammen slangen med Øyvind Brox, regionleder i Nord, hjulpet av Bjørn Johan Dragsnes, Rune Stavnes og Sebastian Nielsen, alle fra TESS.

 

 

 

 

Det er viktig at dere etablerer dere her, sa ordføreren under åpningen.

 

 

 

 TESS Hitra ligger i Hamneveien 15, Sandstad.

Vil du vite mer?
Kontakt: [email protected], 72 44 04 90
Butikkleder Bjørn Johan Dragsnes, [email protected]948 45 220,